Porady      

Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS?

Składkę nie będącą bieżąca składką należy odliczyć od przychodu. Przepis prawa mówi o tym, że płacone składki winny być odliczone od przychodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, niezależnie od tego, czy są to składki bieżące czy nie.

Komentarze Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS? (2)

      5 + 4 = ?    
Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Błąd został poprawiony.
DODAŁ: administracja_ops DNIA 02 marca 2018 O 10:34
Kto wypisuje te głupoty??? nauczyliście się coś na pamięć i tak klepiecie bezmyślnie. Przecież art. 8 ust. 3 mówi wyraźnie, że Za dochód uważa się sumę miesięcznych P R Z Y C H O D Ó W z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (...) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o ... m.in. składki!!! a więc składki odejmuje się od przychodu ale nie od dochodu! to są dwa różne pojęcia. a co mówi ustawa o dochodzie z gospodarstwa? zachęcam do lektury art. 8 ust. 9. Kto wymyśla takie rzeczy, że "Przepis prawa mówi o tym, że płacone składki winny być odliczone od dochodu....."
DODAŁ: lotsy DNIA 02 marca 2018 O 00:31

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista