KRUS

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS?

Składkę nie będącą bieżąca składką należy odliczyć od przychodu. Przepis prawa mówi o tym, że płacone składki winny być odliczone od przychodu... »

Pismo do KRUS o wydanie zaświadczenia o wysokości renty - Wzór

ROZMIAR: 70.38 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego do KRUS - Wzór, Druk

ROZMIAR: 28.26 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do KRUS o emeryturę/ rentę z tytułu niezdolności do pracy - Wzór, Druk

ROZMIAR: 608.09 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o zasiłek macierzyński do KRUS - Wzór, Druk

ROZMIAR: 44.67 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o emeryturę/ rentę za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r. - Wzór, Druk

ROZMIAR: 525.02 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodowa - Wzór, Druk

ROZMIAR: 515.24 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Informacja o rachunku bankowym do KRUS - Wzór, Druk

ROZMIAR: 16.92 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie o stanie zdrowia KRUS - Druk

ROZMIAR: 26.64 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o zasiłek chorobowy z KRUS - Wzór, Druk

ROZMIAR: 428.16 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
mObywatel    świadczenia z pomocy społecznej    płatności bezgotówkowe    kampania społeczna    KIPS szkolenia    rodzicielstwo zastępcze    studenci    ABI