Porady      

Jakie są zasady wyliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynika z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Jeżeli pracownik pracował u jednego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy, wówczas otrzyma „trzynastkę” w pełnej wysokości. Jeśli pracował krócej, otrzyma wynagrodzenie w mniejszej wysokości (praca np. pól roku).

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia stanowi 8,5% całości wynagrodzenia otrzymanego w roku, za który jest naliczane, czyli np. wypłata w 2017 r. przysługuje za pracę w 2016 r.

Wysokość trzynastki nie jest regulowana Kodeksem pracy. W urzędach funkcjonują regulaminy wynagradzania / regulaminy dot. dodatkowych wynagrodzeń itp. W regulaminach tych znajdują się zapisy dotyczącego tego, co wlicza się lub nie wlicza w „trzynastkę”. Okresy zwolnień lekarskich czy opiek na osobami zależnymi, czyli pobieranie wynagrodzeń pomniejszonych, ma wpływ na pomniejszenie dodatkowego wynagrodzenia. Również, o ile taki zapis istnieje w regulaminie, a jest on korzystny dla pracowników, wpływ na wysokość trzynastki – i to wpływ pozytywny – ma otrzymywanie w ciągu roku dodatków specjalnych, nagród czy premii. To, co zawarte jest w regulaminie wynagradzania, zależy jednak od pracodawcy.

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jakie są sankcje prawne nie zgłoszenia zbioru danych do GIODO?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Art. 53 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych reguluje...»

Jakie zbiory danych powinien zgłosić do GIODO ośrodek pomocy społecznej?

Ośrodek pomocy społecznej winien zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych...»

Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby być superwizorem dla pracowników socjalnych?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016r.wsprawie...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»