Porady      

Jakie są zasady wyliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynika z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Jeżeli pracownik pracował u jednego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy, wówczas otrzyma „trzynastkę” w pełnej wysokości. Jeśli pracował krócej, otrzyma wynagrodzenie w mniejszej wysokości (praca np. pól roku).

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia stanowi 8,5% całości wynagrodzenia otrzymanego w roku, za który jest naliczane, czyli np. wypłata w 2017 r. przysługuje za pracę w 2016 r.

Wysokość trzynastki nie jest regulowana Kodeksem pracy. W urzędach funkcjonują regulaminy wynagradzania / regulaminy dot. dodatkowych wynagrodzeń itp. W regulaminach tych znajdują się zapisy dotyczącego tego, co wlicza się lub nie wlicza w „trzynastkę”. Okresy zwolnień lekarskich czy opiek na osobami zależnymi, czyli pobieranie wynagrodzeń pomniejszonych, ma wpływ na pomniejszenie dodatkowego wynagrodzenia. Również, o ile taki zapis istnieje w regulaminie, a jest on korzystny dla pracowników, wpływ na wysokość trzynastki – i to wpływ pozytywny – ma otrzymywanie w ciągu roku dodatków specjalnych, nagród czy premii. To, co zawarte jest w regulaminie wynagradzania, zależy jednak od pracodawcy.

Komentarze Jakie są zasady wyliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego? (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
DariaAwaria999 » 14 lipca 2024, 21:11

ZR dla obywateli UKR

rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów