Porady      

Jakie są zadania pracownika socjalnego?

Przepisy Ustawy o pomocy społecznej nakładają na pracownika socjalnego wiele zadań.

W pierwszej kolejności wymienić należy pracę socjalną. Poprzez jej wykonywanie pracownik powinien wzmacniać w Kliencie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Sytuacje życiowe osób korzystających z pomocy społecznej są czasami tak trudne, że pracownik socjalny musi nauczyć je tej umiejętności na nowo, pomóc im ponownie stworzyć odpowiednie warunki, które umożliwią wypełnianie ról społecznych.

Kolejnym obowiązkiem pracownika socjalnego jest poznanie obszaru własnego działania, a następnie analiza i ocena przyczyny powstawania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, powodujących zapotrzebowanie na wsparcie ze strony pomocy społecznej.

Klient jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ma prawo otrzymać od pracownika organu informacje, wskazówki oraz porady w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej, w której się znalazł. Pomoc ta powinna mieć taką formę, by wnioskodawca korzystając z niej, stał się zdolny do samodzielnego funkcjonowania, niewymagającego już wsparcia społecznego. Pracownicy pomocy społecznej mają za zadanie nauczyć go, w jaki sposób w przyszłości pokonywać problemy, jak wykorzystywać przepisy prawa, by przyszłe problemy niwelować.

Pracownik socjalny po zapoznaniu się z sytuacją życiową klienta powinien mieć wiedzę, jakiego rodzaju wsparcia specjalistycznego wymaga.

Każde działanie pracownika socjalnego musi być zgodne z zasadami etyki zawodowej.

Wśród obowiązków pracowników socjalnych znajduje się nie tylko praca z Klientem pomocy społecznej, lecz także z lokalną społecznością. Działania podjęte przez pracownika w tym drugim wypadku mają na celu inspirowanie ludzi ze społeczności do podejmowania czynności samopomocowych służących zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb życiowych. Podobnie jak w sytuacji pracy z osobą lub rodziną, również tutaj pracownik stara się zaszczepić w ludziach aktywność, w tym przypadku jednak zrzeszoną, społeczną.

Pracownik socjalny kontaktuje się i współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin, np. lekarzami, pielęgniarkami, pedagogami, funkcjonariuszami policji, psychologami, w zależności od rodzaju problemu życiowego, z jakim zmaga się osoba objęta pomocą.

Oprócz stosowania w swojej pracy rozwiązań wynikających z przepisów aktów prawnych pracownik socjalny powinien dążyć także do tworzenia nowych form pomocy. Może on również opracowywać, wdrażać i współuczestniczyć w lokalnych programach pomocy społecznej mających na celu podniesienie jakości życia ludzi z danego obszaru.

Komentarze (5)

      3 + 3 = ?    
Do Marysi - Dziecko drogie, zadaniem pracownika socjalnego nie jest przeżyć życie za Ciebie, brak wody to Twój problem, ubóstwo to też Twój problem i bałagan to też Twój problem. Pracownik ma za zadanie wspierać Cię w działaniach na rzecz poprawy sytuacji a nie rozwiązywać problemy za Ciebie. Ty natomiast myślisz, że jedynym Twoim obowiązkiem jest pobrać zasiłek....Żałosne jest myślenie społeczeństwa o tym co powinien pracownik socjalny, pomyślcie co Wy możecie zrobić, czy poprawić żeby żyło Wam się lepiej?!
DODAŁ: T DNIA 27 lipca 2018 O 07:49
u mnie pracownik socjalny ostatnio [...] się do sprzątania tego zebym w domu posprzątała zyje w domu bez biezącej wody i jakoś do tej pory nic pracownik socjalny nie zrobił zebym miała wode w domu.pomimo ze mam zasiłek z ops.co wy na to?
DODAŁ: marysia DNIA 08 maja 2018 O 01:12
Dlaczego nie pomagają bezdomnym, proponując im opuszczenie koczowisk przed zimą? Robi to policja, a przecież to nie powinno należeć do ich zadań? Chyba że niezainteresowanych" trzeba ścigać po ogródkach działkowych czy dokoła dworca..."
DODAŁ: emma DNIA 01 grudnia 2017 O 19:57
Mnie zastanawia jak pracownicy pomocy społecznej w moim mieście mogą pomagać normalnie ludziom, skoro ich dyrektorka to wredna furiatka, która wydziera się na kobietę z dwuletnim dzieckiem i to na korytarzu ośrodka przy ludziach. Dodam, że nie byłam klientem ośrodka, tylko posłańcem... z podpisaną umową. A żal, że tacy ludzie są na tak nieodpowiednich miejscach. Miasto - Hajówka w podlaskiem.
DODAŁ: Olala DNIA 10 listopada 2017 O 22:31
Mam pytanie- gdzie są sprecyzowane przepisy o zadaniach, zakresie czynności dla pracowników socjalnych zatrudnianych w DPS, ZOL czy szpitalach?
DODAŁ: socjal DNIA 24 maja 2017 O 08:17

ZOBACZ PODOBNE

Czy plan pracy asystenta rodziny powinien być spójny z kontraktem socjalnym pracownika socjalnego, jeśli pracują z tą samą rodziną?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Nie, plan pracy asystenta rodziny nie musi być spójny z kontraktem socjalnym. Zagadnienie...»

Czy należy ogłaszać konkurs na stanowisko pracownika socjalnego?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Nie, nie ma wymogu, aby ogłaszać konkurs na stanowisko pracownika socjalnego, ponieważ...»

Jakie są sankcje prawne nie zgłoszenia zbioru danych do GIODO?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Art. 53 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych reguluje...»

Jakie zbiory danych powinien zgłosić do GIODO ośrodek pomocy społecznej?

Ośrodek pomocy społecznej winien zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych...»

Jakie są zasady wyliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynika z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu...»