Porady      

Uchylenie zasiłku stałego w przypadku podjęcia pracy przez Klienta

 

Jednym z warunków przyznania pomocy w formie zasiłku stałego jest niezdolność do podjęcia zatrudnienia. Osoba, która podejmie pracę, w miesiącu, od którego otrzymała umowę o pracę, musi zostać zgłoszona do wykreślenia. W przeciwnym razie nastąpi zbieg ubezpieczenia.

Przez pierwszy miesiąc pracy strona może pobierać zasiłek stały (bez ubezpieczenia), gdyż analizując dochód, który bierze się z miesiąca poprzedzającego, na ten moment strona dochodu jeszcze nie uzyskała.

Zasiłek stały wstrzymujemy od następnego miesiąca, czyli drugiego miesiąca zatrudnienia. Wtedy bowiem bierzemy dochód za miesiąc poprzedni, kiedy strona już pracowała, więc osiągnęła dochód.

Komentarze Uchylenie zasiłku stałego w przypadku podjęcia pracy przez Klienta (4)

      4 + 1 = ?    
Na jakich zasadach następuje utrata prawa do zasiłku stałego? Od kiedy osobie, która podjęła zatrudnienie z dniem 1 czerwca 2011 r. na podstawie umowy o pracę na stanowisku sprzedawcy nie będzie przysługiwał zasiłek stały? Całkowita niezdolność do pracy spowodowana jest posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z powyższym orzeczeniem osoba ta jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Wykonywana przez nią obecnie praca do takich się nie zalicza. Dochód nie będzie osoby kwalifikował do zasiłku stałego od miesiąca lipca 2011 r., ponieważ przekroczy 351 zł. Utrata prawa do zasiłku stałego powinna nastąpić z chwilą zatrudnienia osoby pobierającej to świadczenie. Zasiłek stały jest jednym z tych nielicznych świadczeń pomocy społecznej, którym przypisuje się roszczeniowy charakter. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków, generalnie sprowadzają się one do braku możliwości podjęcia pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz spełnienia kryterium dochodowego - art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności formalnie spełnia warunek do przyznania zasiłku stałego, ale fakt podjęcia pracy czyni niemożliwym pobieranie świadczenia przeznaczonego dla tych, którzy nie mogą pracować. Kontrowersje mogą budzić zasady zatrudnienia takiej osoby, ale ich ocena należy do organów ochrony pracy, nie do ośrodka pomocy społecznej. Celem zasiłku stałego jest dostarczanie środków utrzymania osobie, która utraciła zdolność do zapewnienia sobie takich środków poprzez własną pracę zarobkową. Tak więc podjęcie zatrudnienia jest sprzeczne z ideą tego świadczenia (wyjątkiem jest praca osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych). Nawiązanie stosunku pracy przeczy możliwość pobierania zasiłku stałego i jest to podstawowa przesłanka powodująca utratę tego świadczenia od miesiąca czerwca. Drugą jest przekroczenie określonego ustawowo dochodu. Wynagrodzenie za pracę przysługuje już za miesiąc czerwiec, nawet jeśli jego wypłata wystąpi w kolejnym miesiącu. W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym o uwzględnieniu przychodu w dochodzie powinna decydować data nabycia uprawnień, a nie wypłaty (wyrok WSA z dnia 30 grudnia 2008 r., II SA/Ke 732/08, LEX nr 488507). Takie stanowisko również przemawia za utratą prawa do zasiłku od daty nawiązania stosunku pracy. Iwona Sierpowska Dziekan Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Filia we Wrocławiu, współpracownik ośrodków szkoleniowych, specjalistka w zakresie prawa administracyjnego i prawa socjalnego, autorka wielu publikacji z zakresu pomocy społecznej, m.in.: Prawo pomocy społecznej, nagrodzonej laurem Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów publikacji profesjonalnych, a także artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Troszeczkę rozjaśniłem prawda? hehehe. Jak ktoś nie wie jak z tymi zasiłkami ma być to znaczy że mu brakuje odpowiednich kompetencji do sprawowania okreslonego stanowiska w MOPS. Ja miałem sytuację że pracownica ZUS jak i kierownik miejskiego ZUSu nie znały się na prawie ZUSowskim. Musiałem się odwołać do wojewódzkiego inspektoratu ZUS i tam mnie przeproszono za niekompetencje pracowników ZUS w moim mieście (chodziło o kierowniczke i pracowniczke okreslonego działu) - miałem taką sprawę że ZUS wypłacić mi musiał emeruture mamy ktora zmarła....
DODAŁ: eloelo DNIA 19 lutego 2019 O 22:35
Jak ktoś podjął pracę 10tego danego miesiąca to zasiłek stały dostanie tylko za 10 dni tego miesiąca a nie za cały miesiąc.
DODAŁ: LubieToRobić DNIA 19 lutego 2019 O 22:11
A jaka jest podstawa prawna takiego orzecznictwa? Jak ktoś w mopsie powie że nie prawda i wstrzyma zasiłek stały w miesiacu kiedy dostał ktoś umowe to co można zrobić? Słowo przeciwko słowu? Proszę podać podstawę prawną tego że: "Zasiłek stały wstrzymujemy od następnego miesiąca, czyli drugiego miesiąca zatrudnienia". Mam kolegą. Podjał pracę i dostał umowę od dnia 13 luty 2019. Pierwszą wypłatę weźmie dopiero 10 marca 2019. Mops w miesięcu lutym nie wypłacił już zasiłku. Chłopak pozostał bez środków do życia i nie ma za co kupić sobie biletu na autobus aby dojechać do pracy. Normalnie powinienbył dostać zasiłek stały 19 lutego ale nie dostał - a to dlatego że tydzień temu poinformował mops że 13 lutego dostał umowe o prace - umowę o pracę a nie wynagrodzenie. ZOstałwięc ukarany przez mops za to że podjął pracę. Nie ma pieniędzy na bilet do pracy więć nie będzie się mógł zjawić w pracy. Czyli mops uniemożliwia mu podjęcie zatrudnienia. Chłopak chyba wróci spowrotem na zasiłek i odwoła ta umowe o prace by miećza co zyć.
DODAŁ: drefrfrf DNIA 19 lutego 2019 O 21:07
mam umowe o prace od 1 08 20018 zglosilem to do mops pani powiedzila mi wstrzymuja mi zasilek staly mi zas staly przez miesiac pracy moj nr 662406 925i dostane tylko uposazenie za 2 dni i potem przyznaja mi zasjlek specjany na pokrycie potrzeb ca wiem ze jeszcze przysluguje moze ktos pomoze moj nr ********* adam
DODAŁ: adam bloj DNIA 10 sierpnia 2018 O 03:41

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»