Newsy      

Dziecko lepiej chronione przed wydaniem z Polski

W dniu 10 stycznia zostały uchwalone przepisy, które docelowo mają lepiej chronić dziecko. Wprowadzone rozwiązania sprawią, że wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych, które będą dysponowały wyspecjalizowanymi sędziami.

Przedmiotowe rozwiązanie powinno pozytywnie wpłynąć na sprawność prowadzonych postępowań i poprawi ich jakość. Wskazany stan faktyczny doprowadzi nadto do procesu specjalizacji sędziów. Wskazany sąd będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni. Instancją odwoławczą we wskazanych sprawach będzie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Ustawa wprowadzi również Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego od orzeczeń w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Wskazaną skargę będą mogli wnieść: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Nowe przepisy spowodują również, że  kierowane do Ministra Sprawiedliwości wnioski o wydanie polskiego dziecka za granicę, jeżeli nie spełnią rygorystycznych wymogów formalnych, będą – w przypadku braku ich uzupełnienia – zwracane wnioskodawcom.

Ustawa daje instrumenty prawne niezbędne do podjęcia stosownej reakcji na każdy przypadek odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka. W przedmiotowych sprawach działania podejmować będą wspólnie Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych oraz właściwy konsul RP. Mają one stanowić gwarant w pełni realizowania praw dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem:
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10271,sejm-jednomyslnie-uchwalil-ustawe-chroniaca-dzieci.html

Komentarze Dziecko lepiej chronione przed wydaniem z Polski (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dziecko coraz lepiej chronione

Dziecko coraz lepiej chronione

17 lipca 2023      TAGI:      
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie skuteczności i efektywności...»
Ministerstwo ostrzega przed zimą

Ministerstwo ostrzega przed zimą

05 grudnia 2023      TAGI:         
Z uwagi na pojawiające się nocami mrozy Pani Minister apeluje o zważanie na innych,...»
NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

23 lipca 2024      TAGI:         
Osoby podszywające się pod różne instytucje w celu wyłudzenia naszych danych podejmują...»
Wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem

Wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem

03 października 2023      TAGI:   
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji (0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR)...»
Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

16 stycznia 2023      TAGI:      
13 stycznia Sejm przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie