Newsy      

Dziecko lepiej chronione przed wydaniem z Polski

W dniu 10 stycznia zostały uchwalone przepisy, które docelowo mają lepiej chronić dziecko. Wprowadzone rozwiązania sprawią, że wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych, które będą dysponowały wyspecjalizowanymi sędziami.

Przedmiotowe rozwiązanie powinno pozytywnie wpłynąć na sprawność prowadzonych postępowań i poprawi ich jakość. Wskazany stan faktyczny doprowadzi nadto do procesu specjalizacji sędziów. Wskazany sąd będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni. Instancją odwoławczą we wskazanych sprawach będzie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Ustawa wprowadzi również Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego od orzeczeń w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Wskazaną skargę będą mogli wnieść: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Nowe przepisy spowodują również, że  kierowane do Ministra Sprawiedliwości wnioski o wydanie polskiego dziecka za granicę, jeżeli nie spełnią rygorystycznych wymogów formalnych, będą – w przypadku braku ich uzupełnienia – zwracane wnioskodawcom.

Ustawa daje instrumenty prawne niezbędne do podjęcia stosownej reakcji na każdy przypadek odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka. W przedmiotowych sprawach działania podejmować będą wspólnie Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych oraz właściwy konsul RP. Mają one stanowić gwarant w pełni realizowania praw dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem:
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10271,sejm-jednomyslnie-uchwalil-ustawe-chroniaca-dzieci.html

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

08 kwietnia 2019      TAGI:         
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dokładnie precyzuje...»

Mieszkania chronione

06 lutego 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»

Będą kolejne mieszkania chronione

26 marca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału środków, przeznaczonych...»

MRPiPS: Osoby nieformalnie wychowujące dziecko – bez pomocy państwa

18 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony problemem prawnych ograniczeń w dostępie...»

Minister Rafalska o programie 500+ na każde dziecko

13 marca 2019      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało, że świadczenie wychowawcze w niedalekiej przyszłości...»