Newsy      

Dziecko lepiej chronione przed wydaniem z Polski

W dniu 10 stycznia zostały uchwalone przepisy, które docelowo mają lepiej chronić dziecko. Wprowadzone rozwiązania sprawią, że wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych, które będą dysponowały wyspecjalizowanymi sędziami.

Przedmiotowe rozwiązanie powinno pozytywnie wpłynąć na sprawność prowadzonych postępowań i poprawi ich jakość. Wskazany stan faktyczny doprowadzi nadto do procesu specjalizacji sędziów. Wskazany sąd będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni. Instancją odwoławczą we wskazanych sprawach będzie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Ustawa wprowadzi również Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego od orzeczeń w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Wskazaną skargę będą mogli wnieść: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Nowe przepisy spowodują również, że  kierowane do Ministra Sprawiedliwości wnioski o wydanie polskiego dziecka za granicę, jeżeli nie spełnią rygorystycznych wymogów formalnych, będą – w przypadku braku ich uzupełnienia – zwracane wnioskodawcom.

Ustawa daje instrumenty prawne niezbędne do podjęcia stosownej reakcji na każdy przypadek odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka. W przedmiotowych sprawach działania podejmować będą wspólnie Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych oraz właściwy konsul RP. Mają one stanowić gwarant w pełni realizowania praw dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem:
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10271,sejm-jednomyslnie-uchwalil-ustawe-chroniaca-dzieci.html

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo ostrzega przed oszustami!

21 sierpnia 2017      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat ostrzegający przed...»

Skuteczniejsza ochrona dzieci przed krzywdzeniem

13 lipca 2017      TAGI:      
  Z dniem 13.07.2017 r. wchodzą w życie przepisy z dnia 23 marca 2017 r. ozmianie...»

Nowelizacja Kodeksu karnego – skuteczniejsza ochrona dzieci przed przemocą

28 marca 2017      TAGI:         
Dużymi krokami zbliża się nowelizacja Kodeksu karnego. Docelowo zakłada ona podwyższenie...»

Mieszkania chronione

06 lutego 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

10 lutego 2017      TAGI:         
„Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia...»