Newsy      

„Dobry start” opublikowany. Jak ubiegać się o świadczenie?

W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane już od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – ich przyjmowanie rozpocznie się od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. Będzie ono przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo. UWAGA: wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularz wzoru wniosku w postaci papierowej udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia Dobry start. Rozporządzenie nie zawiera wzoru ww. wniosku, jednakże nakreśla katalog tych elementów, które winien zawierać:
1) nazwę i adres organu właściwego;
2) dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
4) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;
5) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
6) inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

Przyznanie wnioskowanego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, tym samym nie należy jej oczekiwać. Organ prześle wnioskodawcy jedynie informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku, nie wskazania adresu, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje jedynie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1061

Komentarze „Dobry start” opublikowany. Jak ubiegać się o świadczenie? (2)

      5 + 4 = ?    
10 zł na obsługę (program, papier, energia, elektryczna, znaczek z potwierdzeniem odbioru 7.70 zł za dostarczenie decyzji= pracownik wynagrodzenie za pracę 0.00 zł
DODAŁ: Ira DNIA 12 czerwca 2018 O 08:06
Proponuje wprowadzenie w Polsce eutanazji.Bo z zasiłku stalego nie da sie wyżyć i ciagle zebrać tez nie.A po odjecie dotacji na mieszkanie zostaje na zycie i oplaty oraz leki niecałe 400zł.Może ktos z Was sprobuje za to wyzyć.To jest wegetowanie.Po co nas meczyć.Eutanazja bedzie lepszym rozwiazaniem.
DODAŁ: Grazyna Bartnicka DNIA 11 czerwca 2018 O 11:13

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Wzór wniosku w sprawie dodatku węglowego nareszcie opublikowany

23 sierpnia 2022      TAGI:         
W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...»
Dobry start

„Dobry Start” – start

04 lipca 2022      TAGI:         
Właśnie ruszył proces przyjmowania wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach...»
Świadczenie na zakup dekodera

Świadczenie na zakup dekodera

07 marca 2022      TAGI:         
W dniu 25 lutego 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu...»
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów z podpisem prezydenta

01 lipca 2022      TAGI:         
W dniu 27 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z dnia 26 maja 2022  r.okolejnym...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne a rozstrzygnięcia sądów administracyjnych

14 kwietnia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, analizując orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących...»