Czytelnia      

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie zwanego RODO, nie tylko wzbogaciło świadomość prawną społeczeństwa, ale przed wszystkim zainicjowało wiele wątpliwości na tle jego praktycznego stosowania.

„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzjaWydawnictwo Wolters Kluwer oddało w ręce czytelnika publikację pt. „RODO przewodnik ze wzorami” pod red. Macieja Gawrońskiego, zdającą się być remedium na wiele nurtujących pytań.

Autorzy w niezwykle przystępny sposób prowadzą czytelnika przez fundamenty RODO, analizując definicje legalne oraz podstawowe zasady, na których oparta jest konstrukcja aktu prawnego.

Czytelnik na łamach poszczególnych rozdziałów poznaje całe spektrum obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, związanych z koniecznością zapewnienia określonego poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną tych danych.

Autorzy przybliżają obszar dotyczący bezpieczeństwa danych, poświęcając mu cały rozdział. Tym samym podkreślili wagę zagadnienia. Jednocześnie zwracają uwagę na szeroki wachlarz sankcji grożących administratorowi, w tych administracyjnych, jak również problematykę odszkodowawczą. Ów obszar jest niezwykle istotny dla samego administratora, który ponosi odpowiedzialność również majątkową. W tym miejscu należy zwrócić uwagę za autorami na współodpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe za ich ujawnienie. Tym samym ów podmiot nie jest wolny od sankcji.

Powołanie inspektora ochrony danych osobowych nie powoduj przeniesienia odpowiedzialności z administratora danych osobowych na w/w inspektora. Tym samym jego powołanie nie zwalnia z daleko idącej ostrożności w przetwarzaniu danych osobowych. IDO realizuje powierzone mu zadania –  publikacja wskazuje czytelnikowi dokładnie ich kierunek.

Z uwagi na duże spektrum odbiorców publikacji, nie jest ona przeznaczona wyłącznie do pracowników administracji publicznej. Autorzy klarownie prowadzą czytelnika – „dawcę danych osobowych” przez katalog przysługujących mu uprawnień w związku z koniecznością przetwarzania danych przez administratora. Ich znajomość zdaje się stanowić swoisty fundament praw, w szczególności: prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu czy wycofania zgody dot. ich przetwarzania. Publikacji nie umyka również katalog wyjątków.

Ponadto w publikacji znajdziemy wzory dokumentów tj:
– klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych
– klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”
– klauzuli informacyjnej o prawie do cofnięcia zgody,
– klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych,
– klauzuli informacyjnej w przypadku współadministrowania danymi,
– klauzuli o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
– szczegółowej klauzuli zgody na podpowierzenie,
– sprzeciwu administratora danych osobowych wobec podpowierzenia,
– upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
– klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane dotyczą o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego,
– polityki ochrony danych osobowych
– wzór rejestru naruszeń
– wzór rejestru czynności przetwarzania danych.

Publikację z uwagi na wagę podejmowanej problematyki, dotykającej każdego uczestnika życia społecznego należy polecić nie tylko pracownikom instytucji publicznych, przedsiębiorcom a wszystkim podmiotom przetwarzającym dane osobowe, ale również każdemu komu „leży na sercu” bezpieczeństwo jego danych osobowych oraz przysługujących mu praw.

Dowiedz się więcej o publikacji:
https://www.profinfo.pl/sklep/rodo-przewodnik-ze-wzorami,72415.html?gclid=EAIaIQobChMI9drRquHV5wIVC6WaCh18xgl7EAQYASABEgK0gfD_BwE

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
Marzymięta » 27 listopada 2021, 23:16

Wypłata świadczenia

Horison » 27 listopada 2021, 19:04

Dwa różne orzeczenia.

Andrzej441 » 27 listopada 2021, 15:52

Pożyczka na zasiłek 500 Plus

Kleopatra » 27 listopada 2021, 12:55

Temat pracy magisterskiej