Czytelnia      

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie zwanego RODO, nie tylko wzbogaciło świadomość prawną społeczeństwa, ale przed wszystkim zainicjowało wiele wątpliwości na tle jego praktycznego stosowania.

„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzjaWydawnictwo Wolters Kluwer oddało w ręce czytelnika publikację pt. „RODO przewodnik ze wzorami” pod red. Macieja Gawrońskiego, zdającą się być remedium na wiele nurtujących pytań.

Autorzy w niezwykle przystępny sposób prowadzą czytelnika przez fundamenty RODO, analizując definicje legalne oraz podstawowe zasady, na których oparta jest konstrukcja aktu prawnego.

Czytelnik na łamach poszczególnych rozdziałów poznaje całe spektrum obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, związanych z koniecznością zapewnienia określonego poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną tych danych.

Autorzy przybliżają obszar dotyczący bezpieczeństwa danych, poświęcając mu cały rozdział. Tym samym podkreślili wagę zagadnienia. Jednocześnie zwracają uwagę na szeroki wachlarz sankcji grożących administratorowi, w tych administracyjnych, jak również problematykę odszkodowawczą. Ów obszar jest niezwykle istotny dla samego administratora, który ponosi odpowiedzialność również majątkową. W tym miejscu należy zwrócić uwagę za autorami na współodpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe za ich ujawnienie. Tym samym ów podmiot nie jest wolny od sankcji.

Powołanie inspektora ochrony danych osobowych nie powoduj przeniesienia odpowiedzialności z administratora danych osobowych na w/w inspektora. Tym samym jego powołanie nie zwalnia z daleko idącej ostrożności w przetwarzaniu danych osobowych. IDO realizuje powierzone mu zadania –  publikacja wskazuje czytelnikowi dokładnie ich kierunek.

Z uwagi na duże spektrum odbiorców publikacji, nie jest ona przeznaczona wyłącznie do pracowników administracji publicznej. Autorzy klarownie prowadzą czytelnika – „dawcę danych osobowych” przez katalog przysługujących mu uprawnień w związku z koniecznością przetwarzania danych przez administratora. Ich znajomość zdaje się stanowić swoisty fundament praw, w szczególności: prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu czy wycofania zgody dot. ich przetwarzania. Publikacji nie umyka również katalog wyjątków.

Ponadto w publikacji znajdziemy wzory dokumentów tj:
– klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych
– klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”
– klauzuli informacyjnej o prawie do cofnięcia zgody,
– klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych,
– klauzuli informacyjnej w przypadku współadministrowania danymi,
– klauzuli o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
– szczegółowej klauzuli zgody na podpowierzenie,
– sprzeciwu administratora danych osobowych wobec podpowierzenia,
– upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
– klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane dotyczą o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego,
– polityki ochrony danych osobowych
– wzór rejestru naruszeń
– wzór rejestru czynności przetwarzania danych.

Publikację z uwagi na wagę podejmowanej problematyki, dotykającej każdego uczestnika życia społecznego należy polecić nie tylko pracownikom instytucji publicznych, przedsiębiorcom a wszystkim podmiotom przetwarzającym dane osobowe, ale również każdemu komu „leży na sercu” bezpieczeństwo jego danych osobowych oraz przysługujących mu praw.

Dowiedz się więcej o publikacji:
https://www.profinfo.pl/sklep/rodo-przewodnik-ze-wzorami,72415.html?gclid=EAIaIQobChMI9drRquHV5wIVC6WaCh18xgl7EAQYASABEgK0gfD_BwE

Komentarze „RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer) (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»