Newsy      

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zwrócenia uwagi na problematykę bezdomności ludzi młodych.

W ocenie Rzecznika, kluczowym ogniwem w systemie zapobiegania bezdomności młodzieży (często pozbawionej wsparcia rodziny biologicznej) jest przygotowanie pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady dla nieletnich do samodzielności, realizowane jako usamodzielnienie.

Należy przypomnieć, że celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, umożliwienia osobie lub rodzinie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Z kolei rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Pomoc udzielana jest bowiem osobom, czy rodzinom między innymi z powodu ich ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby.

Tymczasowe miejsce noclegowe nie wystarczy

Prawo do schronienia ujęte na gruncie ustawy o pomocy społecznej w formie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego zdaje się nie stanowić adekwatnego rozwiązania. Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zdaje się nie stanowić dobrego miejsca startu w dorosłe życie.

Art. 53 przewiduje co prawda możliwość uzyskania skierowania do mieszkania chronionego przez osobę pełnoletnią, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Adresatami tego wsparcia mogą być w szczególności osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady dla nieletnich, to jednak jest to rozwiązanie niewystarczające. Nasuwa się jednak pytanie: Jak wiele mieszkań chronionych jest przyznawanych wskazanej grupie docelowej a jak duża grupa osób opuszczających w/w placówki ich pozostaje bez niej?

Rzecznik zwraca uwagę na konieczność pilnej interwencji poprzez opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiej strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności tej grupy osób.

Zapraszamy do zapoznania się z całością apelu Rzecznika pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-mrpips-jak-zapobiegac-bezdomnosci-mlodych

Komentarze Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec? (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

23 lipca 2024      TAGI:         
Osoby podszywające się pod różne instytucje w celu wyłudzenia naszych danych podejmują...»
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

23 lipca 2024      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy opomocy...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
Lotro » 23 lipca 2024, 19:20

Ciekawy blog

kk1990 » 23 lipca 2024, 14:59

rodzinne 19+

zombi » 23 lipca 2024, 14:50

13 i 14 a bon energetyczny