Newsy      

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zwrócenia uwagi na problematykę bezdomności ludzi młodych.

W ocenie Rzecznika, kluczowym ogniwem w systemie zapobiegania bezdomności młodzieży (często pozbawionej wsparcia rodziny biologicznej) jest przygotowanie pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady dla nieletnich do samodzielności, realizowane jako usamodzielnienie.

Należy przypomnieć, że celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, umożliwienia osobie lub rodzinie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Z kolei rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Pomoc udzielana jest bowiem osobom, czy rodzinom między innymi z powodu ich ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby.

Tymczasowe miejsce noclegowe nie wystarczy

Prawo do schronienia ujęte na gruncie ustawy o pomocy społecznej w formie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego zdaje się nie stanowić adekwatnego rozwiązania. Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zdaje się nie stanowić dobrego miejsca startu w dorosłe życie.

Art. 53 przewiduje co prawda możliwość uzyskania skierowania do mieszkania chronionego przez osobę pełnoletnią, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Adresatami tego wsparcia mogą być w szczególności osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady dla nieletnich, to jednak jest to rozwiązanie niewystarczające. Nasuwa się jednak pytanie: Jak wiele mieszkań chronionych jest przyznawanych wskazanej grupie docelowej a jak duża grupa osób opuszczających w/w placówki ich pozostaje bez niej?

Rzecznik zwraca uwagę na konieczność pilnej interwencji poprzez opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiej strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności tej grupy osób.

Zapraszamy do zapoznania się z całością apelu Rzecznika pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-mrpips-jak-zapobiegac-bezdomnosci-mlodych

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zwolnienie od podatku „młodych” a świadczenia rodzinne

21 czerwca 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym...»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»

Od 1 sierpnia ulga dla młodych, ale pod jednym warunkiem. To trzeba wiedzieć

02 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.opodatku...»

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»
Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»