Newsy         

Czy będzie w ZUS zdalny tłumacz języka migowego?

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się docelowo miała stać się swoistym gwarantem równego dostępu do organów administracji publicznej dla osób niesłyszących. Na jej mocy organy administracji publicznej mają zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Osoba zainteresowana dostępem do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Organ administracji publicznej jest z kolei zobowiązany do zapewnienia obsługi w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Wejście w życie ustawy nie rozwiązało jednak problemów osób niesłyszących. Przeprowadzone badania ujawniły, że wiele urzędów w dalszym ciągu nie gwarantuje wskazanej grupie docelowej zalecanych przez ustawodawcę usług. Badania obnażyły alarmująco niski stan wywiązywania się z nałożonych ustawą obowiązków przez organy administracji w stosunku do osób głuchych oraz marginalne realizowanie obowiązków w stosunku do osób głuchoniewidomych. Sytuację zdają się potwierdzać kontrole prowadzone przez NIK we wskazanym zakresie (https://www.nik.gov.pl/plik/id,8755,vp,10884.pdf).

Wskazany stan rzeczy jest niepokojący dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Kierując się dobrem ów grupy Rzecznik zwrócił się do Prezes ZUS z prośbą o rozważenie wydania aktu wewnętrznego, który obligowałby centralę i oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do zapewnienia niesłyszącym interesantom możliwości porozumienia się za pośrednictwem tłumacza języka migowego na odległość i wdrożenia takiej usługi na stałe.

Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/rowne_glusi_8-9.pdf

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Prezes%20ZUS%20w%20sprawie%20%20wideot%C5%82umacza.pdf

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy będą zmiany w zasiłkach celowych​?

12 kwietnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr2429)....»

Czy będą dodatkowe dni wolne od pracy?

14 grudnia 2018      TAGI:      
W dniu 5 grudnia wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych...»

Będzie Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej

10 września 2018      TAGI:      
Dotychczas informowaliśmy Was o utworzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego...»

Jaka będzie płaca minimalna?

18 czerwca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rządowej propozycji...»

Będzie Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej poinformowała,...»