Osoby głuche

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

14 grudnia 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. "Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży". Raport obnażył pewne... »
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawił własne stanowisku we wskazanej materii. Zwracając... »

Czy będzie w ZUS zdalny tłumacz języka migowego?

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się docelowo miała stać się swoistym gwarantem równego dostępu... »
isp    pip    Biała Wstążka    deinstytucjonalizacja    społeczność lokalna    wojna    obwieszczenia Marszałka Sejmu    program wspierania przedsiębiorczości