Opublikowano wytyczne do programu „Opieka wytchnieniowa”

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Będzie on realizowany w trzech modułach:
MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług
opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:
a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy
posiadających miejsca całodobowego pobytu,
b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

W ramach w/w programu gmina/powiat może ubiegać się o wsparcie tegoż zadania do wysokości 80% kosztów jego realizacji. Wskazane jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wniosek o dofinansowanie do właściwego wojewody do 30 kwietnia 2019 r.

Z kolei wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego do 17 maja 2019 r.

Ów Minister dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Komentarze Opublikowano wytyczne do programu „Opieka wytchnieniowa” (2)

      1 + 2 = ?    
duza gmina sulejowek - ma sens umieszczania nieletnich osob niepelnosprawnych dzieci mlodzierzy gluchoniemej i niewidomej w rodzinach tyczasowych pod ich opieka wlasnie tych rodzin na mazowszu , wlasnie w czoraj w polski sejmie w prowadzono nowa ustawe wobec osob niepelnosprawnych w nocy przez partie pis i kukiz 15 w prowadza je nowa ustawe teraz wszystkie dzieci niepelnosprawne beda trafiac do polskich rodzin ich domow rodzinnych w polsce i beda otrzymywac piniadze na te dzieci niepelnosprawne w rodzinach tyczasowych w polsce calej , te dzieci niepelnosprawne beda tafiac do polskich rodzin tyczasowych i wszystkich polakow do ich rodzin w polsce , opieka spoleczna nie bedzie mogla utrudniac umieszczania tych dzieci niepelnosprawnych w polskich rodzinach i ich domow rodzinnych w polsce calej - dzieci niewidome , gluchonieme , chore na padaczke i epilepsie , sespolem dalna rowniez beda odrazu trafiac do polskich rodzin w polsce i mazowszu calym odrazu ..
DODAŁ: gosc 2019 DNIA 05 kwietnia 2019 O 15:25
Mała gmina - czy ma szanse na realizację tej formy pomocy ?????? Jak , gdzie ???? Nie ma osrodków wsparcia, nie ma mieszkań chronionych. W odległym mieście jest osrodek wsparcia , na miejsce do którego czeka sie latami .....
DODAŁ: gops DNIA 04 kwietnia 2019 O 10:37

ZOBACZ PODOBNE

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

22 lutego 2024      TAGI:         
23 lutego 2024 r. odbędzie się transmisja online panelu ekspertów, poświęconego...»
Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie - konferencja

Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro

20 listopada 2023      TAGI:      
W  dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w formule hybrydowej w hotelu Novotel...»
Opieka wytchnieniowa

„Opieka wytchnieniowa”

06 listopada 2023      TAGI:      
Rozpoczął się właśnie nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny...»
Szczególna opieka geriatryczna

Szczególna opieka geriatryczna

14 lipca 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – projekt ustawy...»