Newsy      

UODO radzi co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości

Jak wskazuje UODO podejrzenie kradzieży dokumentów – dowodu osobistego, powinno być w pierwszej kolejności zgłaszane na Policję. Dowód osobisty zostanie unieważniony z dniem jego zgłoszenia. Tym samym nie trzeba zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy.

Jednocześnie UODO przypomina, że w/w spraw nie należy zgłaszać do UODO, a organom ścigania, które są uprawnione do prowadzenia postępowania mającego na celu wykrycie sprawcy przestępstwa. Wskazany fakt należy również zgłosić bankowi, celem zastrzeżenia tego dokumentu przed nieuprawnionym użyciem.

Nowy dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, można wyrobić w dowolnym urząd gminy, paszport – w punkcie paszportowym, prawo jazdy w starostwie powiatowym.

Prezes UODO nie jest organem ścigania, tym samym nie ma on takich kompetencji jak Policja, czy Prokuratura. Prezes UODO ma na celu zapewnienie, by dany administrator przetwarzał dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. Tym samym konieczne jest precyzyjne wskazanie jakiego podmiotu dotyczy ewentualna skarga, by było możliwe wszczęcie postępowania administracyjnego oraz merytoryczne rozstrzygniecie sprawy.

Kary finansowe są ostatecznością i są nakładane, o ile wymagają tego okoliczności – przypadki są rozpatrywane indywidualnie.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1222

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Prezes UODO nakłada pierwsze kary na jednostki samorządu terytorialnego

04 listopada 2019      TAGI:         
Obowiązujące przepisy prawa nakładają na administratora danych osobowych obowiązek...»

Jak chronić swoje dane osobowe? UODO wyjaśnia

25 listopada 2019      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych nakreślił...»

Wysokość kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UODO

14 listopada 2019      TAGI:         
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony...»

Prezes UODO o procedurze Niebieska Karta

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki...»

Wizerunek dziecka w mediach społecznościowych. UODO ostrzega

26 listopada 2019      TAGI:         
W dobie mediów społecznościowych użytkownicy podejmują niejednokrotnie decyzję...»