Newsy      

UODO radzi co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości

Jak wskazuje UODO podejrzenie kradzieży dokumentów – dowodu osobistego, powinno być w pierwszej kolejności zgłaszane na Policję. Dowód osobisty zostanie unieważniony z dniem jego zgłoszenia. Tym samym nie trzeba zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy.

Jednocześnie UODO przypomina, że w/w spraw nie należy zgłaszać do UODO, a organom ścigania, które są uprawnione do prowadzenia postępowania mającego na celu wykrycie sprawcy przestępstwa. Wskazany fakt należy również zgłosić bankowi, celem zastrzeżenia tego dokumentu przed nieuprawnionym użyciem.

Nowy dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, można wyrobić w dowolnym urząd gminy, paszport – w punkcie paszportowym, prawo jazdy w starostwie powiatowym.

Prezes UODO nie jest organem ścigania, tym samym nie ma on takich kompetencji jak Policja, czy Prokuratura. Prezes UODO ma na celu zapewnienie, by dany administrator przetwarzał dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. Tym samym konieczne jest precyzyjne wskazanie jakiego podmiotu dotyczy ewentualna skarga, by było możliwe wszczęcie postępowania administracyjnego oraz merytoryczne rozstrzygniecie sprawy.

Kary finansowe są ostatecznością i są nakładane, o ile wymagają tego okoliczności – przypadki są rozpatrywane indywidualnie.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1222

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych? Prezes UODO podpowiada

05 sierpnia 2019      TAGI:         
Prezes UODO zaniepokojony nieprawidłowościami występującymi podczas zgłaszania...»

Decyzje administracyjne bez numeru PESEL? UODO odpowiada

06 listopada 2018      TAGI:         
Organy administracji publicznej, rozstrzygając sprawę w formie decyzji administracyjnej,...»

Prezes UODO o procedurze Niebieska Karta

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki...»

Prezes UODO nakłada pierwsze kary na jednostki samorządu terytorialnego

04 listopada 2019      TAGI:         
Obowiązujące przepisy prawa nakładają na administratora danych osobowych obowiązek...»

Nowa minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kim jest Marlena Maląg?

12 listopada 2019      TAGI:         
8 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowy skład rządu. Nową minister...»