Newsy      

Kradzież tożsamości

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości (UD472).

Projektodawcy przyświeca wzmożenie ochrony przed nadużyciami, które powstają w związku z kradzieżą danych osobowych. Skala zjawiska zdaje się uwidaczniać na tle zaciągania na skradzione dane zobowiązań finansowych czy majątkowych. Nieuprawnione wykorzystanie numeru PESEL osoby w związku z dokonaniem kradzieży dokumentów może skutkować zawieraniem umów ze szkodą dla ich właściciela.

Projektowane rozwiązania mają pozwolić na dokonanie zastrzeżenia numeru PESEL za pomocą usługi elektronicznej lub osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.

W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej w/w czynność będzie mógł dokonać kurator lub opiekun po wykazaniu uprawnień do działania w imieniu reprezentowanego oraz zweryfikowaniu jego tożsamości.

Wskazany mechanizm ma docelowo pozwolić na uniknięcie próby wyłudzenia przez osobę korzystającą z wykradzionej tożsamości.

Procedowanie nad wskazanym projektem ustawy zostało dostrzeżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który pozytywnie ocenił procedowane rozwiązania. Jednakże wyraża on również swój niepokój, czy projektowane rozwiązanie jest wystarczające dla ochrony praw obywateli. W jego ocenie należy rozważyć kompleksowe i systemowe rozwiązania w tej materii.
RPO zauważa, że przyjęcie rozwiązań w postaci „rejestru zastrzeżeń” daje możliwość niewłaściwego wykorzystania nr PESEL, który będzie dostępny powszechnie, także w innych celach niż wskazane w uzasadnieniu projektu ustawy. Wskazany fakt może stanowić poważne ryzyko naruszenia prawa do prywatności obywateli, a to nie jedyne uwagi Rzecznika.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-01/Do_MC_zastrzeganie_PESEL_11.01.2023.pdf

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapobieganiem-kradziezy-tozsamosci

Komentarze Kradzież tożsamości (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

CERT Polska znowu ostrzega ….

Elektroniczny dokument tożsamości

13 marca 2023      TAGI:         
Kolejny krok w stronę rewolucji cyfrowej został wykonany. Sejm przyjął ustawę regulującą...»
„Trzeci” dokument tożsamości

„Trzeci” dokument tożsamości

05 lipca 2023      TAGI:      
Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Dzięki niej...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?