Newsy         

Prezes UODO nakłada pierwsze kary na jednostki samorządu terytorialnego

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na administratora danych osobowych obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przekazania podmiotom zewnętrznym. Jak wskazuje Prezes UODO, umowa powierzenia przetwarzaniach danych wymagana jest z firmą, na której serwerach znalazły się zasoby Biuletynu Informacji Publicznej.

Brak w/w umowy stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 RODO. Ów przepis nakłada na administratora, w imieniu którego przetwarzane są dane osobowe przez inny podmiot, obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia. Jej nie zawarcie w konsekwencji powoduje udostępnienie danych osobowych bez podstawy prawnej, co narusza określoną w RODO: zasadę przetwarzania danych zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a) oraz zasadę poufności (art. 5 ust. 1 lit. f).

Jednocześnie Prezes UODO wskazuje na konieczność opracowania procedur wewnętrznych dotyczących przeglądu zasobów dostępnych w BIP pod kątem ustalenia okresu ich publikowania. Ich brak może powodować, że w BIP mogą być dostępne m.in. oświadczenia majątkowe z wielu lat ubiegłych, podczas gdy okres ich przechowywanie wynosi jedynie 6 lat, co wynika z przepisów sektorowych.

Natomiast jeżeli chodzi o dane, których okresu przechowywania nie regulują przepisy prawa, administrator winien sam go ustalić adekwatnie do celów, w jakich je przetwarza.
Ich brak w istocie skutkuje naruszeniem zasady ograniczonego przechowywania, wyrażonej w art. 5 ust. 1 lit. e RODO.

W/w naruszenia stanowiły jedną z kilku przyczyn nałożenia przez Prezesa UODO kary w wysokości 40 tys.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1240

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

UODO radzi co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości

14 października 2019      TAGI:      
Jak wskazuje UODO podejrzenie kradzieży dokumentów - dowodu osobistego, powinno być...»

Pół miliona złożonych wniosków o 500+! Pierwsze wypłaty już zrealizowane

02 lipca 2019      TAGI:         
1 lipca 2019 r. ruszyła nowa odsłona programu "Rodzina 500+". Wniosek online o świadczenie...»

Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

08 kwietnia 2019      TAGI:         
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dokładnie precyzuje...»

Co w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych? Prezes UODO podpowiada

05 sierpnia 2019      TAGI:         
Prezes UODO zaniepokojony nieprawidłowościami występującymi podczas zgłaszania...»

Jednostki samorządu terytorialnego przeciw przemocy w rodzinie

15 stycznia 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację...»