Newsy         

Naruszenie ochrony danych osobowych dziecka

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podejmują problematykę ochrony danych osobowych nie tylko osób posiadających pełną zdolność do czynności pranych, ale również dzieci, które legitymują się mniejszą świadomością istnienia zagrożeń.

W przypadku naruszenia danych osobowych, wymagających stosownego powiadomienia osób zainteresowanych, rodzicom, ale również – zależnie od ich wieku – dzieciom, powinny być przekazane informacje:
– co się zdarzyło,
– jakie może to spowodować dla nich negatywne konsekwencje,
– jakie działania mogą oni podjąć, aby przed tymi konsekwencjami się obronić lub ograniczyć ryzyko ich wystąpienia.

Tym samym każdorazowa decyzja o zawiadomieniu osób o możliwym naruszeniu ich praw lub wolności być musi zostać podjęta po dokonaniu uprzedniej oceny ryzyka przez samego administratora.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1287

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka

Jak postępować w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka – instrukcja

27 kwietnia 2020      TAGI:         
Czas epidemii oraz związana z nią izolacja społeczna zdaje się wzmagać zjawisko...»
Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych. Trwają konsultacje

02 marca 2020      TAGI:         
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) proceduje nad wytycznymi 2/2020 w sprawie stosowania...»
Przetwarzanie danych osobowych w orzeczeniu o niepełnosprawności przez pracodawcę

Przetwarzanie danych osobowych w orzeczeniu o niepełnosprawności przez pracodawcę

28 sierpnia 2020      TAGI:         
Legitymowanie się przez pracownika orzeczeniem o określonym stopniu niepełnosprawności...»
Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

Apel RPO do PUODO. Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

12 lutego 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ozwrócenie...»
Udostępnianie danych członków komisji

Udostępnianie danych członków komisji w otwartych konkursach

16 czerwca 2020      TAGI:         
Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie...»