Newsy         

Pracownik socjalny dotrze do obszarów kwarantanny

Niedawno informowaliśmy za Federacją o rodzących się koncepcjach dostarczania żywności w obszary objęte kwarantanną domową przez pracowników socjalnych. Dziś Federacja informuje, że wojewodowie, kierując się treścią art. 11 ust. 1 tzw. specustawy o COVID-19, wydali polecenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oceny sytuacji osób poddanych kwarantannie oraz po leczeniu, jak również dostarczania żywności oraz planowania usług opiekuńczych.

Jak podnosi Federacja podobne wytyczne znalazły się w piśmie Ministerstwa do wojewodów. Ministerstwo podnosi, że dostarczenie posiłku lub produktów żywnościowych nie będzie wymagało bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie.

Jak wskazuje Federacja – wojewodowie, jak i resort milczą w kwestii szczegółowych procedur bezpieczeństwa stosowanych w przypadku udzielania pomocy osobom podejrzanym o zakażenie wirusem. Nie rozstrzygają również wątpliwości prawnych dotyczących stosowania wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej dla udzielania określonych form pomocy, a także nie wskazują – czy i w jakim zakresie pracownicy mogą liczyć na wsparcie, choćby w formie dostarczenia niezbędnych środków ochrony osobistej.

Tym samym z dnia na dzień powstają kolejne wątpliwości na tle dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną. Brak procedur bezpieczeństwa, brak środków ochrony indywidualnej rodzą obawy samej grupy zawodowej.

Należy pamiętać, że wielu pracowników socjalnych posiada własne dzieci w wieku do lat 8. Zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków może wiązać się z koniecznością opieki nad dzieckiem przez samych pracowników. Wskazany stan rzeczy rodzi kolejne pytania ilu spośród nich będzie musiało podjąć się opieki nad dzieckiem, a ilu pozostanie na stanowisku pracy.

Kto w takim wypadku dostarczy żywność?

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/814-pracownicy-pomocy-wolaja-o-pomoc

Komentarze (3)

      3 + 4 = ?    
Jak to kto? Wojsko, policja - służby, które też powinny uczestniczyć, pomagać i wspierać, nie wszystko jest w gestii pomocy społecznej...
DODAŁ: ela DNIA 08 września 2020 O 10:58
Większoc pracownikow socjalnych przebywa na zasiłku sprawując opiekę nad dzieckiem do lat 8 reszta pozostaje na stanowisku pracy wykonujac zadania ustawy za 3 lub 4 pracowników. To nie tydzień lub 2 to obecnie 6 lub 7 tyg.
DODAŁ: Monika DNIA 22 marca 2020 O 14:52
To w końcu jak? Ministerstwo jeśli dobrze pamiętam pisało, że my tylko rozeznajemy sytuację rodziny telefonicznie i informujemy służby. Ważniejszy jest komunikat Ministerstwa czy Wojewody?
DODAŁ: Tomek DNIA 18 marca 2020 O 18:14

ZOBACZ PODOBNE

pracownik a koronawirus

Pracownik socjalny kontra koronawirus

17 marca 2020      TAGI:         
W dobie rosnącej liczby przypadków osób zdiagnozowanych zarażonych koronawirusem...»
„Zdalny pracownik socjalny” blaski i cienie

„Zdalny pracownik socjalny” blaski i cienie

01 września 2020      TAGI:         
Członkowie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»
Przemoc domowa a koronawirus

Przemoc domowa w czasach kwarantanny

09 kwietnia 2020      TAGI:         
Ogłoszenie stanu epidemicznego oraz ograniczenia w poruszaniu się mogły radykalny...»
Koszty upomnienia w górę

Koszty upomnienia w górę

14 stycznia 2021      TAGI:      
W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów,...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»