Newsy         

Pracownik socjalny dotrze do obszarów kwarantanny

Niedawno informowaliśmy za Federacją o rodzących się koncepcjach dostarczania żywności w obszary objęte kwarantanną domową przez pracowników socjalnych. Dziś Federacja informuje, że wojewodowie, kierując się treścią art. 11 ust. 1 tzw. specustawy o COVID-19, wydali polecenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oceny sytuacji osób poddanych kwarantannie oraz po leczeniu, jak również dostarczania żywności oraz planowania usług opiekuńczych.

Jak podnosi Federacja podobne wytyczne znalazły się w piśmie Ministerstwa do wojewodów. Ministerstwo podnosi, że dostarczenie posiłku lub produktów żywnościowych nie będzie wymagało bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie.

Jak wskazuje Federacja – wojewodowie, jak i resort milczą w kwestii szczegółowych procedur bezpieczeństwa stosowanych w przypadku udzielania pomocy osobom podejrzanym o zakażenie wirusem. Nie rozstrzygają również wątpliwości prawnych dotyczących stosowania wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej dla udzielania określonych form pomocy, a także nie wskazują – czy i w jakim zakresie pracownicy mogą liczyć na wsparcie, choćby w formie dostarczenia niezbędnych środków ochrony osobistej.

Tym samym z dnia na dzień powstają kolejne wątpliwości na tle dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną. Brak procedur bezpieczeństwa, brak środków ochrony indywidualnej rodzą obawy samej grupy zawodowej.

Należy pamiętać, że wielu pracowników socjalnych posiada własne dzieci w wieku do lat 8. Zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków może wiązać się z koniecznością opieki nad dzieckiem przez samych pracowników. Wskazany stan rzeczy rodzi kolejne pytania ilu spośród nich będzie musiało podjąć się opieki nad dzieckiem, a ilu pozostanie na stanowisku pracy.

Kto w takim wypadku dostarczy żywność?

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/814-pracownicy-pomocy-wolaja-o-pomoc

Komentarze (3)

      4 + 1 = ?    
Jak to kto? Wojsko, policja - służby, które też powinny uczestniczyć, pomagać i wspierać, nie wszystko jest w gestii pomocy społecznej...
DODAŁ: ela DNIA 08 września 2020 O 10:58
Większoc pracownikow socjalnych przebywa na zasiłku sprawując opiekę nad dzieckiem do lat 8 reszta pozostaje na stanowisku pracy wykonujac zadania ustawy za 3 lub 4 pracowników. To nie tydzień lub 2 to obecnie 6 lub 7 tyg.
DODAŁ: Monika DNIA 22 marca 2020 O 14:52
To w końcu jak? Ministerstwo jeśli dobrze pamiętam pisało, że my tylko rozeznajemy sytuację rodziny telefonicznie i informujemy służby. Ważniejszy jest komunikat Ministerstwa czy Wojewody?
DODAŁ: Tomek DNIA 18 marca 2020 O 18:14

ZOBACZ PODOBNE

„Zdalny pracownik socjalny” blaski i cienie

„Zdalny pracownik socjalny” blaski i cienie

01 września 2020      TAGI:         
Członkowie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»
Pracownik socjalny i praca zdalna

Pracownik socjalny i praca zdalna

25 marca 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet...»
Przemoc domowa a koronawirus

Przemoc domowa w czasach kwarantanny

09 kwietnia 2020      TAGI:         
Ogłoszenie stanu epidemicznego oraz ograniczenia w poruszaniu się mogły radykalny...»
pracownik a koronawirus

Pracownik socjalny kontra koronawirus

17 marca 2020      TAGI:         
W dobie rosnącej liczby przypadków osób zdiagnozowanych zarażonych koronawirusem...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

28 października 2021      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło zwycięzców IV edycji konkursu...»