Newsy         

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. W tym stanie faktycznym zostały wydane wytyczne dla w/w instytucji, dyrektorów, opiekunów oraz rodziców.

Wytyczne dla organów prowadzących instytucje opieki nad w/w dziećmi, to:
– Możliwość ograniczenia liczby dzieci w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna.
– Zaplanowanie organizacji pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć opiekuńczych.
– Przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.
– Zapewnienie pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia.
– Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych, a także zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji.
– Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni:
– Zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji.
– W razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
– Wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. catering).
– Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
– Zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

Jednakże powrót dziecka dla wskazanych placówek wiąże się z koniecznością wzmożenia pewnej czujności samego opiekuna prawnego dziecka. W tym wypadku Ministerstwo zaleca pamiętanie o samoobserwacji oraz pomiarach temperatury dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) należy pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Wskazówki:
Należy wyjaśnić dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone.
Nie organizować wyjść poza teren instytucji tj. spacer do parku.
Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można z powidzeniem dezynfekować, jak pluszowe zabawki. W przypadku wykorzystania przyborów sportowych winny on być systematycznie dezynfekowane. Jednocześnie należy pamiętać o wietrzeniu sali, w której organizowane są zajęcia. Ministerstwo zaleca wietrzenie co najmniej raz na godzinę.
Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
Zachowanie dystansu pomiędzy dziećmi w przypadku wypoczynku dzieci – dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami. Dezynfekcja ich po zakończeniu odpoczynku.
Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Powrót dzieci do wskazanych placówek stanowi pewien wyraz wyjścia naprzeciw potrzebom rodzica, stworzenie możliwości powrotu do zatrudnienia. Jednakże ta sama możliwość stwarza wiele wątpliwości, dlatego tak ważne jest stosowanie się do zaleceń.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Komentarze Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny...»
Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR