Newsy         

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. W tym stanie faktycznym zostały wydane wytyczne dla w/w instytucji, dyrektorów, opiekunów oraz rodziców.

Wytyczne dla organów prowadzących instytucje opieki nad w/w dziećmi, to:
– Możliwość ograniczenia liczby dzieci w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna.
– Zaplanowanie organizacji pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć opiekuńczych.
– Przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.
– Zapewnienie pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia.
– Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych, a także zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji.
– Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni:
– Zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji.
– W razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
– Wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. catering).
– Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
– Zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

Jednakże powrót dziecka dla wskazanych placówek wiąże się z koniecznością wzmożenia pewnej czujności samego opiekuna prawnego dziecka. W tym wypadku Ministerstwo zaleca pamiętanie o samoobserwacji oraz pomiarach temperatury dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) należy pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Wskazówki:
Należy wyjaśnić dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone.
Nie organizować wyjść poza teren instytucji tj. spacer do parku.
Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można z powidzeniem dezynfekować, jak pluszowe zabawki. W przypadku wykorzystania przyborów sportowych winny on być systematycznie dezynfekowane. Jednocześnie należy pamiętać o wietrzeniu sali, w której organizowane są zajęcia. Ministerstwo zaleca wietrzenie co najmniej raz na godzinę.
Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
Zachowanie dystansu pomiędzy dziećmi w przypadku wypoczynku dzieci – dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami. Dezynfekcja ich po zakończeniu odpoczynku.
Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Powrót dzieci do wskazanych placówek stanowi pewien wyraz wyjścia naprzeciw potrzebom rodzica, stworzenie możliwości powrotu do zatrudnienia. Jednakże ta sama możliwość stwarza wiele wątpliwości, dlatego tak ważne jest stosowanie się do zaleceń.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej

Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej

21 grudnia 2020      TAGI:         
Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji...»
Petycja domów opieki do MRPiPS

Petycja domów opieki do MRPiPS

04 maja 2020      TAGI:         
Opiekunki, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy kuchni, personel sprzątający...»
ważne

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

27 kwietnia 2020      TAGI:         
NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

13 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek...»
Badanie relacji publicznych instytucji pomocowych

Badanie relacji publicznych instytucji pomocowych

14 lipca 2020      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym nt. relacji publicznych instytucji pomocowych....»