Petycja domów opieki do MRPiPS

Opiekunki, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy kuchni, personel sprzątający publicznych oraz prywatnych domów opieki wystosowali swoisty apel skierowany do Pani Minister o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu poprawy sytuacji pracowników tychże placówek w obliczu epidemii.

Twórcy apelu zwracają uwagę, że wiele osób ze wskazanej grupy zawodowej na co dzień pracuje przeważnie za stawkę minimalną, w niestabilnych i trudnych warunkach. Zwracają oni uwagę na brak personelu, niepewność co do procedur kwarantanny w placówkach oraz brak środków ochrony osobistej. W obliczu wskazanego jak wyżej stanu apelują o:
1. Zapewnienie środków ochrony osobistej (w tym: odzieży ochronnej, masek ochronnych, rękawiczek, środków odkażających) oraz zagwarantowanie ich sprawnej dystrybucji.
2. Wprowadzenie jasnych procedur organizacji pracy w placówkach, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników/nic i ich podopiecznych, zwłaszcza w placówkach objętych kwarantanną, w tym:
– podział na niestykające się, stałe zespoły pracownicze,
– zapewnienie dostaw: żywności, leków, środków higieny osobistej,
– zapewnienie miejsc noclegowych dla pracowników i pracownic,
– uregulowanie czasu pracy (np. przerw w zmianach, rotacji zespołów pracowniczych).
3. Wykonywanie regularnych testów na obecność koronawirusa wśród pracowników/nic i podopiecznych ośrodków.
4. Podniesienie pensji zasadniczej pracownic i pracowników nadal pracujących w placówkach objętych kwarantanną o 100% oraz objęcia wszystkich pracowników i pracownic placówek zasiłkiem chorobowym w wysokości 100% wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny domowej.
5. Zapewnienie dodatkowego personelu i sprzętu medycznego w placówkach, gdzie przebywają zakażeni/one lub chorzy/re na COVID-19 podopieczni/e i pracownicy/e, lub zapewnienie im innej, natychmiastowej pomocy medycznej.
6. Systemowe rozwiązanie problemu niedoboru personelu w placówkach opiekuńczo leczniczych (ustanowienie limitu podopiecznych przypadających na 1 opiekunkę i 1 pielęgniarkę).

Wszystkie osoby zainteresowane mogą podpisać w/w apel poprzez dedykowaną stronę internetową.

Link do apelu:
https://glospracownikowopieki.pl/

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi....»
ważne

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

27 kwietnia 2020      TAGI:         
NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych...»
Koszty upomnienia w górę

Koszty upomnienia w górę

14 stycznia 2021      TAGI:      
W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów,...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Keziaza » 17 stycznia 2021, 15:42

Potrzebuje twojej rady

Yvonne99 » 16 stycznia 2021, 19:34

emerytura

Ołaa0 » 16 stycznia 2021, 16:23

dodatkowe źródło dochodu

pytania » 15 stycznia 2021, 23:00

Przedawnienia