Petycja domów opieki do MRPiPS

Opiekunki, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy kuchni, personel sprzątający publicznych oraz prywatnych domów opieki wystosowali swoisty apel skierowany do Pani Minister o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu poprawy sytuacji pracowników tychże placówek w obliczu epidemii.

Twórcy apelu zwracają uwagę, że wiele osób ze wskazanej grupy zawodowej na co dzień pracuje przeważnie za stawkę minimalną, w niestabilnych i trudnych warunkach. Zwracają oni uwagę na brak personelu, niepewność co do procedur kwarantanny w placówkach oraz brak środków ochrony osobistej. W obliczu wskazanego jak wyżej stanu apelują o:
1. Zapewnienie środków ochrony osobistej (w tym: odzieży ochronnej, masek ochronnych, rękawiczek, środków odkażających) oraz zagwarantowanie ich sprawnej dystrybucji.
2. Wprowadzenie jasnych procedur organizacji pracy w placówkach, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników/nic i ich podopiecznych, zwłaszcza w placówkach objętych kwarantanną, w tym:
– podział na niestykające się, stałe zespoły pracownicze,
– zapewnienie dostaw: żywności, leków, środków higieny osobistej,
– zapewnienie miejsc noclegowych dla pracowników i pracownic,
– uregulowanie czasu pracy (np. przerw w zmianach, rotacji zespołów pracowniczych).
3. Wykonywanie regularnych testów na obecność koronawirusa wśród pracowników/nic i podopiecznych ośrodków.
4. Podniesienie pensji zasadniczej pracownic i pracowników nadal pracujących w placówkach objętych kwarantanną o 100% oraz objęcia wszystkich pracowników i pracownic placówek zasiłkiem chorobowym w wysokości 100% wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny domowej.
5. Zapewnienie dodatkowego personelu i sprzętu medycznego w placówkach, gdzie przebywają zakażeni/one lub chorzy/re na COVID-19 podopieczni/e i pracownicy/e, lub zapewnienie im innej, natychmiastowej pomocy medycznej.
6. Systemowe rozwiązanie problemu niedoboru personelu w placówkach opiekuńczo leczniczych (ustanowienie limitu podopiecznych przypadających na 1 opiekunkę i 1 pielęgniarkę).

Wszystkie osoby zainteresowane mogą podpisać w/w apel poprzez dedykowaną stronę internetową.

Link do apelu:
https://glospracownikowopieki.pl/

Komentarze Petycja domów opieki do MRPiPS (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»
Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»