Newsy         

Wytyczne dla żłobków i przedszkoli

Pierwsze żłobki i przedszkola zostały otwarte. Wskazany stan rzeczy obliguje do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jego uczestnikom. Tym samym Główny Inspektor Sanitarny zaleca aby:

– w otwartych placówkach mogą przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 12 dzieci (w szczególnych wypadkach i za zgodą organu prowadzącego, grupę można powiększyć nie więcej niż o dwoje dzieci)
– do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie
– należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego
– należy zadbać o higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu
– sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona
– minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych. Nie należy też łączyć powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej powierzchni na limit miejsc)

W placówkach mogą znajdować się wyłącznie te zabawki oraz przedmioty, które da się łatwo zdezynfekować lub uprać, co wyklucza np. pluszowe misie. Jednocześnie dziecko nie powinno również zabierać do placówki własnych zabawek z domu.

Wszystkie przedmioty będące na wyposażeniu placówek powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane, a same być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Ponadto praca w placówkach winna być zorganizowana w taki sposób, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia różnych godzin zabaw, czy przyjmowania grup do placówki.

Opiekunowie w placówce powinni zachować pomiędzy sobą dystans społeczny – min. 1,5 m. Z kolei rodzice i opiekunowie winni zachować dystans w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i rodziców – min. 2 m. Sami rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi jedynie do przestrzeni wspólnej placówki.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/od-6-maja-dzieci-moga-wracac-do-zlobkow-i-przedszkoli

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi....»

Opublikowano wytyczne do programu „Opieka wytchnieniowa”

04 kwietnia 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wytyczne do Programu...»

Nowe wytyczne do Programu POPŻ 2019

24 lipca 2019      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowe wytyczne dla Instytucji...»
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Otwarcie żłobków a zasiłek opiekuńczy dla rodzica

04 maja 2020      TAGI:         
Otwarcie z dniem 6 maja 2020 r. określonych rodzajów placówek – żłóbków, przedszkoli,...»
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne – kontrole w pomocy społecznej

10 sierpnia 2020      TAGI:         
Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»