Newsy         

RPO o szczepieniach kadry pomagającej w kryzysie bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami NGO. Spotkanie pozwoliło na wyartykułowanie wielu nurtujących kwestii dotyczących problematyki szczepienia na COVID-19.

W ogrzewalniach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, a także innych placówkach pomocy społecznej, z których korzystają osoby w kryzysie bezdomności, warunki lokalowe niejednokrotnie nie pozwalają na odseparowywanie od siebie osób a tym samym placówki są narażone wystąpienie ogniska COVID-19. Wskazany stan rzeczy wydaje się powinien w pełni kwalifikować je do objęcia priorytetem w dostępie do szczepień na równi z domami pomocy społecznej. Brak jednoznacznych wytycznych dotyczących wskazanej grupy osób w tychże placówkach powoduje, że nie są obecnie kwalifikowane do szczepień.

Uwagi RPO

Jak wskazuje Rzecznik, Ministerstwo Zdrowia zapomniało o pracownikach tzw. placówek niskoprogowych – ogrzewalni i noclegowni (z których część na czas epidemii przekształciła się w placówki całodobowego pobytu), streetworkerach, pracownikach placówek dystrybuujących żywność, jadłodajni, łaźni i innych dziennych punktów pomocowych, o pracownikach asystujących w mieszkaniach chronionych, wspomaganych i innych spełniających podobne funkcje. Wskazana grupa pracowników ma regularny kontakt z dużą liczbą osób będących w kryzysie, które mogą stwarzać ryzyko tworzenia ognisk koronawirusa w różnych formach pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych.

Nieliczna grupa zawodowa wspierająca osoby w kryzysie bezdomności powoduje, że w razie zachorowania, niezwykle trudno uzupełnić braki kadrowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Rzecznika pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/szczepieni-pracownicy-noclegowni-i-ogrzewalni-koronawirus

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

18 lutego 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

02 stycznia 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa...»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»
Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»