Newsy         

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiednio umocowanego pełnomocnika do spraw przeciwdziałania bezdomności. Jak podnosi Rzecznik, to właśnie władze publiczne są zobligowane, aby stale podejmować działania zmierzające do przeciwdziałania bezdomności. Ich skuteczność uzależniona jest interdyscyplinarnego charakteru.

Jak zauważa Rzecznik, przedmiotowe zagadnienie pozostaje „we właściwości” wielu działów administracji rządowej, takich jak:

  • administracja publiczna,
  • budownictwo,
  • lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • oświata i wychowanie,
  • praca,
  • sprawiedliwość,
  • zabezpieczenia społecznego,
  • zdrowie.

Wskazana sytuacja uzasadnia powołanie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przeciwdziałania bezdomności, który docelowo koordynowałby pracę różnych resortów w przedmiotowym zakresie.

Również NIK zdaje się dostrzegać w/w problematykę, co uwidacznia się na tle prowadzonych dotychczas kontroli. W jego ocenie celowe jest wdrożenie ogólnokrajowych, systemowych zasad prowadzenia polityki społecznej w zakresie bezdomności.

Wskazany stan rzeczy zainicjował apel Rzecznika w w/przywołanej materii.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20RM%20ws%20bezdomnosci%2C%2020.12.2019.pdf

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

18 lutego 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»

Pozytywne zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

23 sierpnia 2019      TAGI:         
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania...»

RPO o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest odpowiedź Ministerstwa

25 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony stanem prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu...»

Burza wokół nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

03 stycznia 2019      TAGI:         
W dniu 31 grudnia 2018 r. na łamach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony...»
Ernesto » 29 września 2020, 20:15

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Yvonne99 » 29 września 2020, 18:24

CÓRKA CZY W SKŁAD RODZINY

zośka_ops » 29 września 2020, 18:07

zasiłek stały, a UP

abin » 29 września 2020, 17:54

Portal prawny-księgowy

Zosia15 » 29 września 2020, 15:48

Zgon