Newsy         

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiednio umocowanego pełnomocnika do spraw przeciwdziałania bezdomności. Jak podnosi Rzecznik, to właśnie władze publiczne są zobligowane, aby stale podejmować działania zmierzające do przeciwdziałania bezdomności. Ich skuteczność uzależniona jest interdyscyplinarnego charakteru.

Jak zauważa Rzecznik, przedmiotowe zagadnienie pozostaje „we właściwości” wielu działów administracji rządowej, takich jak:

  • administracja publiczna,
  • budownictwo,
  • lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • oświata i wychowanie,
  • praca,
  • sprawiedliwość,
  • zabezpieczenia społecznego,
  • zdrowie.

Wskazana sytuacja uzasadnia powołanie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przeciwdziałania bezdomności, który docelowo koordynowałby pracę różnych resortów w przedmiotowym zakresie.

Również NIK zdaje się dostrzegać w/w problematykę, co uwidacznia się na tle prowadzonych dotychczas kontroli. W jego ocenie celowe jest wdrożenie ogólnokrajowych, systemowych zasad prowadzenia polityki społecznej w zakresie bezdomności.

Wskazany stan rzeczy zainicjował apel Rzecznika w w/przywołanej materii.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20RM%20ws%20bezdomnosci%2C%2020.12.2019.pdf

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rewolucyjne zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie kompleksowych rozwiązań...»

Kulisy procedowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

08 stycznia 2019      TAGI:         
Niedawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy o przeciwdziałaniu...»

Pozytywne zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

23 sierpnia 2019      TAGI:         
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania...»

RPO o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest odpowiedź Ministerstwa

25 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony stanem prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu...»
Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»