Newsy         

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiednio umocowanego pełnomocnika do spraw przeciwdziałania bezdomności. Jak podnosi Rzecznik, to właśnie władze publiczne są zobligowane, aby stale podejmować działania zmierzające do przeciwdziałania bezdomności. Ich skuteczność uzależniona jest interdyscyplinarnego charakteru.

Jak zauważa Rzecznik, przedmiotowe zagadnienie pozostaje „we właściwości” wielu działów administracji rządowej, takich jak:

  • administracja publiczna,
  • budownictwo,
  • lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • oświata i wychowanie,
  • praca,
  • sprawiedliwość,
  • zabezpieczenia społecznego,
  • zdrowie.

Wskazana sytuacja uzasadnia powołanie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przeciwdziałania bezdomności, który docelowo koordynowałby pracę różnych resortów w przedmiotowym zakresie.

Również NIK zdaje się dostrzegać w/w problematykę, co uwidacznia się na tle prowadzonych dotychczas kontroli. W jego ocenie celowe jest wdrożenie ogólnokrajowych, systemowych zasad prowadzenia polityki społecznej w zakresie bezdomności.

Wskazany stan rzeczy zainicjował apel Rzecznika w w/przywołanej materii.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20RM%20ws%20bezdomnosci%2C%2020.12.2019.pdf

Komentarze RPO o przeciwdziałaniu bezdomności (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
Mixonek1 » 20 lipca 2024, 23:09

Akcesoria termoaktywne idealne na prezent

raffas » 20 lipca 2024, 12:28

dodatek samotna matka

oiranda » 19 lipca 2024, 20:36

Erotyczne Spotkania