Newsy         

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiednio umocowanego pełnomocnika do spraw przeciwdziałania bezdomności. Jak podnosi Rzecznik, to właśnie władze publiczne są zobligowane, aby stale podejmować działania zmierzające do przeciwdziałania bezdomności. Ich skuteczność uzależniona jest interdyscyplinarnego charakteru.

Jak zauważa Rzecznik, przedmiotowe zagadnienie pozostaje „we właściwości” wielu działów administracji rządowej, takich jak:

  • administracja publiczna,
  • budownictwo,
  • lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • oświata i wychowanie,
  • praca,
  • sprawiedliwość,
  • zabezpieczenia społecznego,
  • zdrowie.

Wskazana sytuacja uzasadnia powołanie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przeciwdziałania bezdomności, który docelowo koordynowałby pracę różnych resortów w przedmiotowym zakresie.

Również NIK zdaje się dostrzegać w/w problematykę, co uwidacznia się na tle prowadzonych dotychczas kontroli. W jego ocenie celowe jest wdrożenie ogólnokrajowych, systemowych zasad prowadzenia polityki społecznej w zakresie bezdomności.

Wskazany stan rzeczy zainicjował apel Rzecznika w w/przywołanej materii.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20RM%20ws%20bezdomnosci%2C%2020.12.2019.pdf

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

18 lutego 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»
RPO o szczepieniach kadry pomagającej w kryzysie bezdomności

RPO o szczepieniach kadry pomagającej w kryzysie bezdomności

15 lutego 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami NGO. Spotkanie pozwoliło...»
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»