Newsy         

Administracja rządowa i organizacje pozarządowe

NIK dokonała kontroli ministerstw i urzędów wojewódzkich w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z kontroli, większość z nich prawidłowo realizowała wskazane zadania.

NIK po zakończeniu kontroli zawnioskowała do organów administracji o:

• wzmocnienie nadzoru nad realizacją powierzonych zadań publicznych poprzez zwiększenie liczby kontroli dotowanych projektów (tzw. kontroli na miejscu realizacji projektu) oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli sprawozdań składanych przez beneficjentów;
• wypracowanie zasad mających na celu zabezpieczenie przed podwójnym finansowaniem tych samych wydatków ponoszonych ze środków publicznych i zagwarantowanie ich realizacji poprzez wpisanie do umów dotacji odpowiednich postanowień w tym zakresie;
• opracowanie wytycznych precyzujących zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków i wydatków związanych z realizacją powierzonych zadań publicznych i zagwarantowanie ich realizacji poprzez wpisanie do umów dotacji odpowiednich postanowień w tym zakresie.

Jednocześnie NIK sformułowała zalecenia skierowane do Rady Ministrów, aby podjęła inicjatywę ustawodawczą w celu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej:

• doprecyzowania przepisów określających elementy, jakie winien zawierać wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• wprowadzenia obowiązku określania w programach współpracy wskaźników i mierników realizacji celów szczegółowych tych programów.

Raport NIK dostępny jest pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,24129,vp,26871.pdf

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

17 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

16 maja 2022      TAGI:         
Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków...»
Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

16 maja 2022      TAGI:         
Na dzień 18 maja 2022 r. planowana jest konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich iFundacji...»
16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii, ale ……

16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii, ale ……

09 maja 2022      TAGI:      
Minister Zdrowia zapowiedział zniesienie już od 16 maja stanu epidemii, jednakże...»