Newsy         

Administracja rządowa i organizacje pozarządowe

NIK dokonała kontroli ministerstw i urzędów wojewódzkich w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z kontroli, większość z nich prawidłowo realizowała wskazane zadania.

NIK po zakończeniu kontroli zawnioskowała do organów administracji o:

• wzmocnienie nadzoru nad realizacją powierzonych zadań publicznych poprzez zwiększenie liczby kontroli dotowanych projektów (tzw. kontroli na miejscu realizacji projektu) oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli sprawozdań składanych przez beneficjentów;
• wypracowanie zasad mających na celu zabezpieczenie przed podwójnym finansowaniem tych samych wydatków ponoszonych ze środków publicznych i zagwarantowanie ich realizacji poprzez wpisanie do umów dotacji odpowiednich postanowień w tym zakresie;
• opracowanie wytycznych precyzujących zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków i wydatków związanych z realizacją powierzonych zadań publicznych i zagwarantowanie ich realizacji poprzez wpisanie do umów dotacji odpowiednich postanowień w tym zakresie.

Jednocześnie NIK sformułowała zalecenia skierowane do Rady Ministrów, aby podjęła inicjatywę ustawodawczą w celu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej:

• doprecyzowania przepisów określających elementy, jakie winien zawierać wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• wprowadzenia obowiązku określania w programach współpracy wskaźników i mierników realizacji celów szczegółowych tych programów.

Raport NIK dostępny jest pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,24129,vp,26871.pdf

Komentarze Administracja rządowa i organizacje pozarządowe (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

30 maja 2023      TAGI:      
Ministerstwo ostrzega przed nową kampanią SMS, wykorzystującą wizerunek Ministerstwo...»
RPD chce zmian w procedurze NK

RPD chce zmian w procedurze NK

30 maja 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka (dalej powoływany jako RPD) przygotował wystąpienie do Minister...»
„Droga ku cyfrowej dekadzie”

„Droga ku cyfrowej dekadzie”

30 maja 2023      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje społeczne Krajowego planu działania do „Cyfrowej...»
14. emerytura na stałe

14. emerytura na stałe

18 maja 2023      TAGI:      
Rząd przyjął projekt ustawy, wprowadzającej na stałe wypłatę czternastej emerytury.  13.emerytura...»
800+

800 +

18 maja 2023      TAGI:         
Właśnie zapowiedziano zmiany dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego...»