Newsy         

Będą zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Projektowane zmiany zakładają m. in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS, włącznie z okresem próbnym.

Czas uczestnictwa w CIS ma zostać uelastyczniony do 30 godzin tygodniowo, a nie jak dotychczas 6 dziennie. Nowelizacja zakłada również możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy. Tym samym po zmianie ustawy maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące.

Jednocześnie uczestnik będzie mógł liczyć na dodatkowe dni wolne od zajęć z zachowaniem świadczenia integracyjnego – z obecnych 6 dni do 12 dni. Nadto zostanie podniesiony górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, do wysokości 100 % świadczenia integracyjnego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zapowiadanymi zmianami pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ida-zmiany-w-zatrudnieniu-socjalnym-projekt-nowelizacji-ustawy-gotowy

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia

22 grudnia 2021      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia wejdzie w życie kilka aktów, które będą skutkowały zmianami...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

19 kwietnia 2021      TAGI:         
Sejm przyjął część poprawek Senatu do procedowanej nowelizacji ustawy o pomocy...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

13 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek...»
Zmiany w KPA

Zmiany w KPA

17 sierpnia 2021      TAGI:      
W dniu 16.08.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie...»