Federacja o 500+ po nowemu

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwraca uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Wspomniane kwestie to:

• zagrożenie w wypłacie i dostępności do świadczenia dla części rodzin wykluczonych cyfrowo i odbiorców wrażliwych, w związku z przekazaniem zadania do nowej jednostki i całkowitego zinformatyzowania procesu przyznawania 500+;
• niekonsekwencja samego projektodawcy w określaniu warunków nabywania prawa do świadczenia;
• pozorność zakładanych oszczędności, wobec braku rzetelnych danych dotyczących kosztów dotychczasowych postępowań o 500+, a także pomijania części z faktycznych kosztów;
• niekorzystny wpływ projektowanych zmian na finanse publiczne państwa, w związku z ograniczeniem możliwości dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
• niekorzystny wpływ projektowanych przepisów na transparentność w zlecaniu określonych usług podmiotom zewnętrznym, w związku z dopuszczeniem rezygnacji w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
• daleko idące konsekwencje dla osób dotychczas zatrudnionych przy obsłudze 500+, głównie pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Ministerstwo zdaje się uspokajać, jednak czy rozwiewa wszystkie wątpliwości?
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/str2-scalone_16_07_21pdf.pdf

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/956-nasza-opinia-o-500

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

300+ „po nowemu”. Ruszył nabór wniosków

300+ „po nowemu”. Nabór wniosków w lipcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa...»
Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

02 listopada 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»
Federacja wnioskuje o zmianę katalogu dochodów w pomocy społecznej

Federacja wnioskuje o zmianę katalogu dochodów w pomocy społecznej

30 czerwca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Federacja reaguje

Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia

20 listopada 2020      TAGI:         
Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki...»
artwas » 19 października 2021, 10:19

co byście zrobili

Daria55 » 19 października 2021, 09:37

Wiza D Poland Business Harbour

alak » 19 października 2021, 09:29

przedłużenie orzeczenia z zus

amigooo » 19 października 2021, 09:13

adres korespondencji za granicą

rozme » 19 października 2021, 09:00

Kredyt hipoteczny