Federacja o 500+ po nowemu

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwraca uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Wspomniane kwestie to:

• zagrożenie w wypłacie i dostępności do świadczenia dla części rodzin wykluczonych cyfrowo i odbiorców wrażliwych, w związku z przekazaniem zadania do nowej jednostki i całkowitego zinformatyzowania procesu przyznawania 500+;
• niekonsekwencja samego projektodawcy w określaniu warunków nabywania prawa do świadczenia;
• pozorność zakładanych oszczędności, wobec braku rzetelnych danych dotyczących kosztów dotychczasowych postępowań o 500+, a także pomijania części z faktycznych kosztów;
• niekorzystny wpływ projektowanych zmian na finanse publiczne państwa, w związku z ograniczeniem możliwości dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
• niekorzystny wpływ projektowanych przepisów na transparentność w zlecaniu określonych usług podmiotom zewnętrznym, w związku z dopuszczeniem rezygnacji w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
• daleko idące konsekwencje dla osób dotychczas zatrudnionych przy obsłudze 500+, głównie pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Ministerstwo zdaje się uspokajać, jednak czy rozwiewa wszystkie wątpliwości?
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/str2-scalone_16_07_21pdf.pdf

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/956-nasza-opinia-o-500

Komentarze Federacja o 500+ po nowemu (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja krytycznie o CUS

Federacja krytycznie o CUS

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przygotowała...»
Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Federacja składa dalsze uwagi

Federacja składa dalsze uwagi

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej złożyła...»
300+ „po nowemu”. Ruszył nabór wniosków

300+ „po nowemu”. Nabór wniosków w lipcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa...»
zocha1234 » 27 listopada 2022, 21:24

zmiana pieca

AJR » 27 listopada 2022, 17:28

zasilek staly coid

POCAHONTAS » 27 listopada 2022, 14:19

Podejrzenie że nie mieszka

elinka85 » 27 listopada 2022, 14:10

ksiądz probosz z innej gminy