Federacja o 500+ po nowemu

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwraca uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Wspomniane kwestie to:

• zagrożenie w wypłacie i dostępności do świadczenia dla części rodzin wykluczonych cyfrowo i odbiorców wrażliwych, w związku z przekazaniem zadania do nowej jednostki i całkowitego zinformatyzowania procesu przyznawania 500+;
• niekonsekwencja samego projektodawcy w określaniu warunków nabywania prawa do świadczenia;
• pozorność zakładanych oszczędności, wobec braku rzetelnych danych dotyczących kosztów dotychczasowych postępowań o 500+, a także pomijania części z faktycznych kosztów;
• niekorzystny wpływ projektowanych zmian na finanse publiczne państwa, w związku z ograniczeniem możliwości dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
• niekorzystny wpływ projektowanych przepisów na transparentność w zlecaniu określonych usług podmiotom zewnętrznym, w związku z dopuszczeniem rezygnacji w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
• daleko idące konsekwencje dla osób dotychczas zatrudnionych przy obsłudze 500+, głównie pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Ministerstwo zdaje się uspokajać, jednak czy rozwiewa wszystkie wątpliwości?
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/str2-scalone_16_07_21pdf.pdf

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/956-nasza-opinia-o-500

Komentarze Federacja o 500+ po nowemu (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy...»

Federacja odpowiada Rzecznikowi

20 listopada 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Federacji z prośbą o wskazania systemowych trudności...»
Federacja krytycznie o CUS

Federacja krytycznie o CUS

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przygotowała...»
Wakacji kredytowych ciąg dalszy

Wakacji kredytowych ciąg dalszy

06 grudnia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym...»
Ministerstwo ostrzega przed zimą

Ministerstwo ostrzega przed zimą

05 grudnia 2023      TAGI:         
Z uwagi na pojawiające się nocami mrozy Pani Minister apeluje o zważanie na innych,...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR