Newsy      

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.

Również ustawodawca wskazuje na ogromną rolę w/w pracowników, wymieniając ich w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249 dalej jako „u.p.p.r.”) jako podmioty włączone w realizację procedury „Niebieskiej Karty”.

Tym samym, mając świadomość wagi prawidłowo zaprojektowanych procedur postępowania
z osobami doświadczającymi przemocy domowej, RPO wystąpił do Ministra Zdrowia
o opracowanie wytycznych postępowania z osobami doświadczającymi przemocy domowej dla pracowników ochrony zdrowia, tak jak ma to miejsce na gruncie innych grup zawodowych jak np. policja.
Dodatkowo RPO zwraca uwagę Ministra na fakt, że zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleń dla osób mających zawodowy kontakt z ofiarami lub sprawcami wszystkich aktów przemocy domowej, do których należy personel medyczny, jest obowiązkiem wynikającym z konwencji stambulskiej. Kierując się jego treścią, RPO pragnie poznać ofertę szkoleniową dla przedstawicieli zawodów medycznych ze strony samych uczelni medycznych i samorządów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności/częstotliwości takich szkoleń, jak również liczby ich uczestników.

Niewątpliwie pracownicy wskazanego sektora mają czynny udział w pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, tym samym niezwykle istotne jest, aby posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności we wskazanym zakresie.

Treść wystąpienia dostępna jest pod adresem:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20RPO%20do%20MZ%2025.08.2021.pdf

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Spotkanie online - "Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej"

Spotkanie online – „Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej”

31 sierpnia 2020      TAGI:         
Dzisiaj, tj. 31 sierpnia 2020 r. odbędzie się bezpłatne spotkanie online z psychologiem...»
Ochrona ofiar przemocy domowej

Ochrona ofiar przemocy domowej. Nadchodzą ważne zmiany

06 marca 2020      TAGI:         
W dniu 3.03.2020 r. Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości...»
Ataki na pracowników socjalnych

Co z aktami przemocy wobec pracowników socjalnych?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej o drastycznym...»

Koronawirus vs. RODO. Czy przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest sprzeczne z prawem?

14 marca 2020      TAGI:         
Artykuł 17 nowo powstałej tzw. specustawy mającej na celu przeciwdziałania COVID-19...»
Zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

Ważny zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

04 maja 2020      TAGI:         
W dniu 30.04.2020 r. został przekazany do senatu projekt ustaw o zmianie ustawy –Kodeks...»
Wikkaa » 24 września 2021, 14:00

znów duplikat

sante » 24 września 2021, 13:33

Antyrefleks w okularach

sante » 24 września 2021, 13:29

Auta z USA