Newsy      

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.

Również ustawodawca wskazuje na ogromną rolę w/w pracowników, wymieniając ich w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249 dalej jako „u.p.p.r.”) jako podmioty włączone w realizację procedury „Niebieskiej Karty”.

Tym samym, mając świadomość wagi prawidłowo zaprojektowanych procedur postępowania
z osobami doświadczającymi przemocy domowej, RPO wystąpił do Ministra Zdrowia
o opracowanie wytycznych postępowania z osobami doświadczającymi przemocy domowej dla pracowników ochrony zdrowia, tak jak ma to miejsce na gruncie innych grup zawodowych jak np. policja.
Dodatkowo RPO zwraca uwagę Ministra na fakt, że zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleń dla osób mających zawodowy kontakt z ofiarami lub sprawcami wszystkich aktów przemocy domowej, do których należy personel medyczny, jest obowiązkiem wynikającym z konwencji stambulskiej. Kierując się jego treścią, RPO pragnie poznać ofertę szkoleniową dla przedstawicieli zawodów medycznych ze strony samych uczelni medycznych i samorządów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności/częstotliwości takich szkoleń, jak również liczby ich uczestników.

Niewątpliwie pracownicy wskazanego sektora mają czynny udział w pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, tym samym niezwykle istotne jest, aby posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności we wskazanym zakresie.

Treść wystąpienia dostępna jest pod adresem:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20RPO%20do%20MZ%2025.08.2021.pdf

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Program Domowej Opieki Medycznej

Program Domowej Opieki Medycznej

15 listopada 2021      TAGI:      
Program skierowany jest do pacjentów z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat. Wskazana...»
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

18 stycznia 2021      TAGI:      
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowe przepisy, które docelowo mają chronić...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»