Newsy      

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.

Również ustawodawca wskazuje na ogromną rolę w/w pracowników, wymieniając ich w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249 dalej jako „u.p.p.r.”) jako podmioty włączone w realizację procedury „Niebieskiej Karty”.

Tym samym, mając świadomość wagi prawidłowo zaprojektowanych procedur postępowania
z osobami doświadczającymi przemocy domowej, RPO wystąpił do Ministra Zdrowia
o opracowanie wytycznych postępowania z osobami doświadczającymi przemocy domowej dla pracowników ochrony zdrowia, tak jak ma to miejsce na gruncie innych grup zawodowych jak np. policja.
Dodatkowo RPO zwraca uwagę Ministra na fakt, że zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleń dla osób mających zawodowy kontakt z ofiarami lub sprawcami wszystkich aktów przemocy domowej, do których należy personel medyczny, jest obowiązkiem wynikającym z konwencji stambulskiej. Kierując się jego treścią, RPO pragnie poznać ofertę szkoleniową dla przedstawicieli zawodów medycznych ze strony samych uczelni medycznych i samorządów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności/częstotliwości takich szkoleń, jak również liczby ich uczestników.

Niewątpliwie pracownicy wskazanego sektora mają czynny udział w pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, tym samym niezwykle istotne jest, aby posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności we wskazanym zakresie.

Treść wystąpienia dostępna jest pod adresem:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20RPO%20do%20MZ%2025.08.2021.pdf

Komentarze Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o ofiarach przemocy domowej

NIK o ofiarach przemocy domowej

26 kwietnia 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła doraźną kontrolę podmiotów odpowiedzialnych...»
Zrozumieć cyfrowe pokolenie

„Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”

10 marca 2023      TAGI:         
Prezes UODO zaprosił uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

16 stycznia 2023      TAGI:      
13 stycznia Sejm przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,...»
Ochrona danych osobowych a wybory

Ochrona danych osobowych a wybory

04 września 2023      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował...»