Newsy      

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.

Również ustawodawca wskazuje na ogromną rolę w/w pracowników, wymieniając ich w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249 dalej jako „u.p.p.r.”) jako podmioty włączone w realizację procedury „Niebieskiej Karty”.

Tym samym, mając świadomość wagi prawidłowo zaprojektowanych procedur postępowania
z osobami doświadczającymi przemocy domowej, RPO wystąpił do Ministra Zdrowia
o opracowanie wytycznych postępowania z osobami doświadczającymi przemocy domowej dla pracowników ochrony zdrowia, tak jak ma to miejsce na gruncie innych grup zawodowych jak np. policja.
Dodatkowo RPO zwraca uwagę Ministra na fakt, że zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleń dla osób mających zawodowy kontakt z ofiarami lub sprawcami wszystkich aktów przemocy domowej, do których należy personel medyczny, jest obowiązkiem wynikającym z konwencji stambulskiej. Kierując się jego treścią, RPO pragnie poznać ofertę szkoleniową dla przedstawicieli zawodów medycznych ze strony samych uczelni medycznych i samorządów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności/częstotliwości takich szkoleń, jak również liczby ich uczestników.

Niewątpliwie pracownicy wskazanego sektora mają czynny udział w pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, tym samym niezwykle istotne jest, aby posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności we wskazanym zakresie.

Treść wystąpienia dostępna jest pod adresem:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20RPO%20do%20MZ%2025.08.2021.pdf

Komentarze Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”

„Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”

10 marca 2023      TAGI:         
Prezes UODO zaprosił uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących...»
"W pułapce uwikłania"

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

13 grudnia 2022      TAGI:         
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka,...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
"Przemoc seksualna w bliskich relacjach"

„Teraz koniec z Tobą. Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce”

29 września 2022      TAGI:      
Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia opublikowała „Teraz koniec z Tobą....»
RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego

Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

20 czerwca 2022      TAGI:      
Rada Ministrów, w związku z wciąż rosnącą ceną paliw stałych, przyjęła projekt...»