Newsy         

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”.

Nakreślone w programie priorytety oscylują wokół:

•   przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
•   przeciwdziałania bezdomności,
•   rozwijania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
•   wspierania osób i rodzin poprzez działania instytucji pomocy społecznej oraz działania podmiotów ekonomii społecznej,
•   wspierania integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy.

Program ustala ramy strategiczne dla działań ogólnokrajowych i regionalnych, co umożliwia planowanie oraz realizację przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania ubóstwu czy wykluczeniu społecznemu, które mogą być finansowane tak ze środków krajowych, jak i ze środków funduszy UE.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-aktualizacja-2021-2027-polityka-publiczna-z-perspektywa-do-roku-2030

Komentarze Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Innoes

INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności

16 sierpnia 2021      TAGI:         
Inkubator Innowacji Społecznych realizuje Projekt „INNOES – program grantowy narzecz...»
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

19 stycznia 2021      TAGI:      
Do 5 lutego można składać wnioski w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program...»
Program Domowej Opieki Medycznej

Program Domowej Opieki Medycznej

15 listopada 2021      TAGI:      
Program skierowany jest do pacjentów z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat. Wskazana...»
Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przygotowała projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu...»
monelia100 » 16 sierpnia 2022, 20:36

Składki społeczne i zdrowotne od ŚP

gabrielakwiat » 16 sierpnia 2022, 17:31

Za niski dodatek osłonowy

anturov » 16 sierpnia 2022, 17:20

Interesująca informacja