Newsy         

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”.

Nakreślone w programie priorytety oscylują wokół:

•   przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
•   przeciwdziałania bezdomności,
•   rozwijania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
•   wspierania osób i rodzin poprzez działania instytucji pomocy społecznej oraz działania podmiotów ekonomii społecznej,
•   wspierania integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy.

Program ustala ramy strategiczne dla działań ogólnokrajowych i regionalnych, co umożliwia planowanie oraz realizację przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania ubóstwu czy wykluczeniu społecznemu, które mogą być finansowane tak ze środków krajowych, jak i ze środków funduszy UE.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-aktualizacja-2021-2027-polityka-publiczna-z-perspektywa-do-roku-2030

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a COVID-19

21 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonało zmiany dotychczasowych wytycznych...»

Program Asystent rodziny edycja 2020. Duża zmiana w dofinansowywaniu

20 lipca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu...»
Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»
Innoes

INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności

16 sierpnia 2021      TAGI:         
Inkubator Innowacji Społecznych realizuje Projekt „INNOES – program grantowy narzecz...»
Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami – ruszył program

25 lutego 2020      TAGI:      
PFRON przyjął główne „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące...»