„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Jeszcze tylko przez 2 dni można składać wnioski na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o dofinansowanie projektów są:

• Gmina/Miasto,
• Powiat,
• Województwo.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił następujące priorytety, w ramach których będą dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach programu:

Priorytet I

Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Priorytet II

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.

Priorytet III

Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Priorytet IV

Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 marca 2022 r.

Szczegóły otwartego konkursu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-2023?fbclid=IwAR2am_GvP0xHfLefcagFGIhegW9Wo_bFKVybjs7w3nC2gkJmmSr1twh2K9k

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

17 września 2021      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu iWykluczeniu...»
Jak skutecznie reagować na przemoc w rodzinie, aby nie zaszkodzić (sobie i innym)

Jak skutecznie reagować na przemoc w rodzinie, aby nie zaszkodzić (sobie i innym) – szkolenie online

19 lutego 2021      TAGI:         
W dniu 22.02.2021r. odbędzie się bezpłatne szkolenie online, którego problematyka...»
Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

30 sierpnia 2021      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną...»
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przygotowała projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące