„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Jeszcze tylko przez 2 dni można składać wnioski na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o dofinansowanie projektów są:

• Gmina/Miasto,
• Powiat,
• Województwo.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił następujące priorytety, w ramach których będą dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach programu:

Priorytet I

Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Priorytet II

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.

Priorytet III

Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Priorytet IV

Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 marca 2022 r.

Szczegóły otwartego konkursu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-2023?fbclid=IwAR2am_GvP0xHfLefcagFGIhegW9Wo_bFKVybjs7w3nC2gkJmmSr1twh2K9k

Komentarze „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

24 kwietnia 2023      TAGI:      
14 grudnia 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. "Edukacja głuchych...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»
NIK o ofiarach przemocy domowej

NIK o ofiarach przemocy domowej

26 kwietnia 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła doraźną kontrolę podmiotów odpowiedzialnych...»