Newsy         

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma on na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych – a w konsekwencji dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

Nowelizacja zakłada gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nadto powoła do życia dosyć specyficzny rejestr, który będzie zawierał:
• wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
• osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
• wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
• wykaz rodzinnych domów dziecka,
• wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
• wykaz osób usamodzielnianych.

Dzięki nowelizacji pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie oraz wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez to dziecko 18. roku życia
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-bardziej-rodzinna-mniej-instytucjonalna

Komentarze (1)

      5 + 3 = ?    
Zmiana ilości dzieci z 3 do 5 w rodzinach zastępczych z większym stażem pracy, i zmiana wynagrodzenia żeby zależała od stażu pracy
DODAŁ: 10 DNIA 24 września 2021 O 22:10

ZOBACZ PODOBNE

Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»
Zmiany w KPA

Zmiany w KPA

17 sierpnia 2021      TAGI:      
W dniu 16.08.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie...»
Dodatki dla asystentów rodziny

Dodatki dla asystentów rodziny

06 lipca 2020      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało 1700 złotych dodatku...»

Zaostrzenie kar. Zaproponowano zmiany w Kodeksie karnym

31 maja 2021      TAGI:         
Minister Sprawiedliwości na zwołanej konferencji prasowej zaproponował zmianę wkodeksie...»
Zmiany w warsztatach terapii zajęciowej

Zmiany w warsztatach terapii zajęciowej

02 listopada 2020      TAGI:      
W dniu 26.10.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»