Ministerstwo Sprawiedliwości

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniu 20.02.2024 r. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który potrwa do 26 lutego. Akcja koordynowana jest przez Ministerstwo... »
RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości zaniepokojony spowolnieniem prac nad zmianami legislacyjnymi na tle domniemania pochodzenia... »
Nabór do Rady ds. Uchodźców

Nabór do Rady ds. Uchodźców

Ministerstwo ogłosiło konkurs w celu wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej Rady do Spraw Uchodźców. Każdy kandydat zgłaszający swoje... »
„Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”

„Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs pn. „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”. Ma on na celu propagowanie patriotyzmu i szacunku dla... »
Ministerstwo Sprawiedliwości przyspieszy postępowanie spadkowe

Ministerstwo Sprawiedliwości przyspieszy postępowanie spadkowe

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obejmuje ona tzw. trzecią grupę... »
Ustawy o samorządzie gminnym

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt zakłada... »
RPO interweniuje w sprawie zakazu eksmisji

RPO interweniuje w sprawie zakazu eksmisji

Do Ministerstwa Sprawiedliwości zostało skierowane wystąpienie biura RPO dotyczące zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie... »
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W ocenie resortu obecna ustawa zdaje się być archaiczna... »
Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowe przepisy, które docelowo mają chronić konstytucyjne prawo do wolności słowa, a także dobra osobiste... »

Rewolucyjne zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie kompleksowych rozwiązań mających chronić ofiary przemocy domowej. Pakiet zmian obejmuje m.in.... »

Powstał projekt ustawy dot. ochrony dziecka

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który ma na celu stworzenie instrumentów prawnych niezbędnych do reagowania na każdy przypadek... »

Ministerstwo Sprawiedliwości o egzekucji alimentów z Włoch

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych niejednokrotnie napotyka na wiele trudności. Ich egzekucja poza granicami kraju jest jeszcze trudniejsza. Należy... »

Ministerstwo Sprawiedliwości o opiece naprzemiennej

  Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na brak zasadności podejmowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie... »

Wywiady środowiskowe w sprawach opieki nad dziećmi

W dniu 20 czerwca 2017 r. został przyjęty przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, który ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących... »
tytuł wykonawczy    specustawa    KIPS szkolenia    zabezpieczenie społeczne    Rzecznik Praw Obywatelskich    wartości    specjalny zasiłek celowy    zasiłek stały    
BasiaS@29 » 29 lutego 2024, 13:43

40zł

Alalala » 29 lutego 2024, 13:36

podstawa prawna do pisma do ZUS

Andrzej159 » 29 lutego 2024, 13:14

Rozważasz pracę w taksi? Sprawdź to!