Newsy         

NIK o pracy zdalnej

NIK dokonał oceny organizacji pracy zdalnej w związku z Covid-19 w 40 instytucjach publicznych.  Jak wynika z treści raportu, aż 34 z nich nie były przygotowane do wykonywania zadań na odległość, głównie z powodu braku sprzętu i barier technicznych.

Jak wykazała kontrola, niemal wszyscy pracownicy, którym polecono pracę zdalną, korzystali z prywatnego dostępu do Internetu. W ocenie Izby nie powinno być to standardem, zwłaszcza, że pracodawcy nie zwracali podwładnym poniesionych z tego tytułu kosztów.

Jak podnosi NIK, skontrolowane instytucje nie szukały rozwiązań usprawniających pracę zdalną, zwłaszcza takich metod pracy, które pozwoliłyby na bezpośrednią obsługę interesantów. Nie przeprowadzano tam audytów czy kontroli, które pokazałyby bariery i dobre praktyki w ramach pracy zdalnej.

W efekcie zaledwie 32% pracowników skontrolowanych instytucji było w stanie realizować zdalnie kluczowe zadania. Pozostałe podmioty, czyli 2/3, wykonywała prace niewymagające dostępu do systemów informatycznych, dokształcała się we własnym zakresie, brała udział w szkoleniach albo pozostawała do dyspozycji pracodawcy.

Jak wskazuje NIK, we wnioskach z kontroli podmiotu kierownicy podmiotów wykonujących zdalną pracę winni:

• podjąć lub kontynuować działania w celu doposażenia podmiotów w przenośny sprzęt komputerowy, wprowadzenie digitalizacji danych oraz umożliwienie wykorzystywania systemów dziedzinowych w ramach zdalnej realizacji zadań;
• ustalić faktyczny potencjał poszczególnych jednostek do realizowania zadań na odległość i pozyskać rzetelne danych na temat zapotrzebowania na sprzęt komputerowy oraz niezbędne rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające zdalne wykonywanie pracy i przygotowanie do transformacji cyfrowej;
• przy przeprowadzaniu okresowego audytu bezpieczeństwa, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, zidentyfikować i zweryfikować ryzyka w zakresie wykorzystywania w pracy zdalnej prywatnych zasobów do celów służbowych oraz wynoszenia oryginałów dokumentów poza siedziby jednostek, a także uregulować te zagadnienia w wewnętrznych procedurach dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/praca-zdalna-w-urzedach.html

Komentarze NIK o pracy zdalnej (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

praca zdalna

Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy

02 czerwca 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad zmianami w kodeksie pracy, które na stałe umocują...»
NIK o pracy zdalnej w urzędach

NIK o pracy zdalnej w urzędach

21 lipca 2022      TAGI:         
Covid-19 skutkował wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie problematyki świadczenia...»
Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnej – trwa nabór na studia

10 sierpnia 2022      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, jeden z liderów w szkoleniu profesji społecznych, prowadzi nabór...»
Najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej w 2023 r.

Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji...»
Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

06 grudnia 2022      TAGI:      
Sejm przyjął niedawno nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do polskiego...»