Newsy         

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”

6 grudnia 2021 r. ruszył nabór ofert do konkursu na rok 2022. Jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań, dostępnego na stronie https://zs.mrips.gov.pl/, oraz potrwa aż do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00. 

W ramach wyznaczonego celu zostały nakreślone następujące priorytety:

Priorytet I Usługi reintegracyjne – zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.
Priorytet II Ścieżki reintegracji – zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.
Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.
Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W ramach w/w priorytetów oferty mogą składać:

Priorytet I
• podmioty prowadzące PZS,
• organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej;

Priorytet II
• podmioty prowadzące PZS,
• organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej;

Priorytet III
• podmioty prowadzące PZS;

Priorytet IV
• podmioty prowadzące PZS,
samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW;

Priorytet V
• podmioty prowadzące PZS,
samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego, osobowego lub rzeczowego
w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania.
Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru wniosków:

https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-aktywizacje-wykluczonych-spolecznie-w-2022-r

Komentarze „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” (1)

      2 + 2 = ?    
wiele osób już się czuje wykluczona spłecznie na wskutek, niepełnosprawności, braku doświadczenia na obecnych stanowiskach, czy też wiek. Problemy się narastają. Fundacje wspierające w ramach poszukiwania pracy są bezradne w stosunku do niektórych grup społęcznych, a inflacja goni. Z tym problemem boryka się cały świat
DODAŁ: Andrzej DNIA 21 grudnia 2021 O 10:30

ZOBACZ PODOBNE

„MALUCH+” 2022-2029

„MALUCH+” 2022-2029

23 stycznia 2023      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie...»
webinar_dodatek_weglowy

Dodatek węglowy – nowe zadanie dla gmin/jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

18 sierpnia 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen na rynku energii, w tym kosztów węgla, ustawą o dodatku...»
webinar_dodatek_elektryczny

Dodatek elektryczny 2022 r. – bezpłatne szkolenie online

14 października 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen energii planowane jest wprowadzenie tzw. dodatku elektrycznego....»
Maseczki zostaną nieco dłużej

Co z maseczkami od 28 marca 2022 r.

28 marca 2022      TAGI:         
W dniu 25 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»
Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

05 lipca 2022      TAGI:         
Prezydent Andrzej Duda podpisał niedawno nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy...»