Newsy         

Ustawa antylichwiarska

Rząd przyjął przygotowany przez Ministrów Sprawiedliwości projekt ustawy antylichwiarskiej. Jak zapewnia projektodawca, ustawa ma zlikwidować zjawisko udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim na gruncie prawa karnego i cywilnego. 

Procedowana ustawa określa, które pożyczki mają charakter lichwiarski. Tym samym przestanie obowiązywać zasada uzależniająca ściganie lichwiarza od tego, czy wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest „w przymusowym położeniu”.

Jeśli opłata będzie przekraczała określony limit, to pożyczka będzie miała charakter lichwiarski, a samemu lichwiarzowi będzie groziło do 5 lat więzienia.

Dodatkowo kredytodawca przed udzieleniem kredytu konsumenckiego będzie zobowiązany do zweryfikowania wysokości dochodów i wydatków oraz oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt. Jeżeli z przedstawionych przez klienta dokumentów będzie wynikać, że ma on zaległości w spłacie innego zobowiązania przekraczające 6 miesięcy, a kredytodawca mimo wiedzy na ten temat udzieli klientowi kredytu, to dalsze zbycie wierzytelności z tej umowy będzie nieważne. Z kolei dochodzenie wierzytelności będzie dopuszczalne dopiero po całkowitej spłacie wcześniejszego zobowiązania, jego wygaśnięciu lub po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd nieistnienia tego zobowiązania.

Działalność instytucji pożyczkowych ma monitorować i kontrolować Komisja Nadzoru Finansowego. Oczywiście nadzór KNF nie wyłącza nadzoru sprawowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą założeń:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kompleksowa-ustawa-antylichwiarska-przyjeta-przez-rzad

Komentarze Ustawa antylichwiarska (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa o ochronie ludności

Ustawa o ochronie ludności

09 września 2022      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski...»
Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

15 marca 2022      TAGI:         
W dniu 12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Ustawa o dodatku węglowym

20 lipca 2022      TAGI:         
Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma nacelu...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

01 lutego 2023      TAGI:      
UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO...»