Newsy      

KFS pod lupą NIK

NIK opublikował raport wiążący się z przeprowadzeniem kontroli w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Istota KFS sprowadza się w istocie do wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

NIK zauważa, że stosowane mechanizmy dopuszczały możliwość zastosowania przez powiatowe urzędy pracy rozwiązań, które nie wynikały wprost z regulacji prawnych odnoszących się do KFS. Dotyczyły one w szczególności: możliwości wydatkowania środków KFS na kształcenie ustawiczne poza priorytetami, uwzględnienia wniosku pracodawcy o przyznanie dofinansowania, który nie spełnia kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie KFS oraz formułowania dodatkowych kryteriów przyznawania pracodawcom środków Funduszu. Co mogło doprowadzić na poziomie poszczególnych powiatowych urzędów pracy do nieuprawnionej modyfikacji zasad dostępu pracodawców do środków KFS w stosunku do wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W wyniku tego wydawane przez Ministra corocznie kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy nie zapewniały jednolitości stosowania prawa.

Jak podkreśla organ kontrolny trudno doszukiwać się na poziomie przepisów prawa mierników i terminów, które zapewniałyby pełną i cykliczną ocenę efektywności wsparcia udzielanego pracodawcom ze środków Funduszu.

Wnioski z kontroli KFS

Konkluzje wynikające z raportu sprowadzić zawrzeć we wnioskach. Zostały one skierowane do Ministra właściwego do spraw pracy, dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy:

– zapewnienie równego w skali kraju dostępu pracodawców do środków Funduszu, poprzez ujednolicenie praktyki stosowania zasad naboru i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego przez powiatowe urzędy pracy,

– opracowanie oraz wdrożenie mierników i wskaźników zapewniających przeprowadzanie okresowej oceny funkcjonowania i efektywności wsparcia udzielonego z KFS,

– przeanalizowanie możliwości zwiększenia stopnia wykorzystania środków Funduszu, w szczególności rezerwy KFS przewidzianej do finansowania działań wpisujących się w priorytety określane przez Radę Rynku Pracy.

Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy winni przeprowadzić okresowe oceny efektywności wsparcia udzielonego z KFS na obszarze województwa.

Z kolei dyrektorzy powiatowych urzędów pracy winni przyznawać środków KFS pracodawcom na podstawie:

– rzetelnej weryfikacji jakości i wysokości kosztów szkoleń wnioskowanych do dofinansowania,

– kryteriów, które nie skutkują nieuprawnionym ograniczeniem dostępu do tych środków.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25295,vp,28049.pdf

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wyrównanie w lutym

Wyrównanie w lutym

13 stycznia 2022      TAGI:      
Od 1 stycznia 2022 r. zaczął obowiązywać tzw. „Nowy Ład”, który już wzbudził...»
Mała wielka zmiana

Mała wielka zmiana

13 stycznia 2022      TAGI:   
W dniu 12 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r.ozmianie...»
Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

11 stycznia 2022      TAGI:         
3 stycznia ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez...»
RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

10 stycznia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki...»

Ministerstwo wyjaśnia niejasne przepisy

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej dostrzegając...»
nowa21 » 16 stycznia 2022, 13:12

Pilne! Czy ktoś wie co zrobić w takiej sytuacji?

GOPS_1234 » 16 stycznia 2022, 11:44

Dzierżawa za pszenice

karola ops » 16 stycznia 2022, 09:02

SZO i SP jednocześnie

1burza » 15 stycznia 2022, 21:10

zbiory centralne

karola ops » 15 stycznia 2022, 08:39

Ogrzewanie domu