Newsy      

KFS pod lupą NIK

NIK opublikował raport wiążący się z przeprowadzeniem kontroli w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Istota KFS sprowadza się w istocie do wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

NIK zauważa, że stosowane mechanizmy dopuszczały możliwość zastosowania przez powiatowe urzędy pracy rozwiązań, które nie wynikały wprost z regulacji prawnych odnoszących się do KFS. Dotyczyły one w szczególności: możliwości wydatkowania środków KFS na kształcenie ustawiczne poza priorytetami, uwzględnienia wniosku pracodawcy o przyznanie dofinansowania, który nie spełnia kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie KFS oraz formułowania dodatkowych kryteriów przyznawania pracodawcom środków Funduszu. Co mogło doprowadzić na poziomie poszczególnych powiatowych urzędów pracy do nieuprawnionej modyfikacji zasad dostępu pracodawców do środków KFS w stosunku do wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W wyniku tego wydawane przez Ministra corocznie kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy nie zapewniały jednolitości stosowania prawa.

Jak podkreśla organ kontrolny trudno doszukiwać się na poziomie przepisów prawa mierników i terminów, które zapewniałyby pełną i cykliczną ocenę efektywności wsparcia udzielanego pracodawcom ze środków Funduszu.

Wnioski z kontroli KFS

Konkluzje wynikające z raportu sprowadzić zawrzeć we wnioskach. Zostały one skierowane do Ministra właściwego do spraw pracy, dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy:

– zapewnienie równego w skali kraju dostępu pracodawców do środków Funduszu, poprzez ujednolicenie praktyki stosowania zasad naboru i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego przez powiatowe urzędy pracy,

– opracowanie oraz wdrożenie mierników i wskaźników zapewniających przeprowadzanie okresowej oceny funkcjonowania i efektywności wsparcia udzielonego z KFS,

– przeanalizowanie możliwości zwiększenia stopnia wykorzystania środków Funduszu, w szczególności rezerwy KFS przewidzianej do finansowania działań wpisujących się w priorytety określane przez Radę Rynku Pracy.

Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy winni przeprowadzić okresowe oceny efektywności wsparcia udzielonego z KFS na obszarze województwa.

Z kolei dyrektorzy powiatowych urzędów pracy winni przyznawać środków KFS pracodawcom na podstawie:

– rzetelnej weryfikacji jakości i wysokości kosztów szkoleń wnioskowanych do dofinansowania,

– kryteriów, które nie skutkują nieuprawnionym ograniczeniem dostępu do tych środków.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25295,vp,28049.pdf

Komentarze KFS pod lupą NIK (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kwoty wolne w górę

Kwoty wolne w górę

02 lutego 2023      TAGI:   
W dniu 26 stycznia Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje podwyższenie kwot wolnych...»
KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

01 lutego 2023      TAGI:      
UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO...»
Po pierwsze rodzina

„Po pierwsze rodzina”

31 stycznia 2023      TAGI:         
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Po pierwsze rodzina”, który jest skierowany doorganizacji...»
Komputery dla uczniów klas IV

Komputery dla uczniów klas IV

30 stycznia 2023      TAGI:      
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wyposażenie już we wrześniu uczniów klas...»
Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku...»