Newsy         

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa docelowo ma służyć zwiększeniu motywacji osób wykluczonych społecznie do podjęcia reintegracji zawodowej.

Do najważniejszych zmian należą m.in. :

1) rezygnacja z przesłanki ubóstwa, jako decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie,
2) umożliwienie uczestnictwa w CIS osobom, które legitymują się prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy,
3) możliwość realizacji usług reintegracji zawodowej i społecznej poza CIS,
4) poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do tworzenia CIS,
5) uszczegółowienie zasad nadzoru nad działalnością CIS,
6) zmodyfikowanie finansowania CIS i KIS,
7) wprowadzenie zmian dotyczących uczestników CIS.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-styczniu-2021-r,47352

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

31 maja 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa wwychowywaniu...»
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

06 grudnia 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu...»
Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

19 kwietnia 2021      TAGI:         
Sejm przyjął część poprawek Senatu do procedowanej nowelizacji ustawy o pomocy...»
Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

09 czerwca 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące