Newsy         

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy, dokonano nie tylko zmiany w tytule samej ustawy, ale przede wszystkim zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej. Zmianie uległ również zakres pojęciowy samej definicji, dzięki czemu obejmuje ona również przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc.

Ustawodawca zdecydował się również na uregulowanie definicji osoby doznającej przemocy domowej i świadka przemocy domowej. Co niezwykle istotne, uznał on małoletniego jako osobę doznającą przemocy domowej w sytuacji, gdy był on świadkiem przemocy.

Wskazane zmiany rzutowały również na pracę samego Zespołu Interdyscyplinarnego, który będzie musiał opracować i przyjąć regulamin określający szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych, które mają zastąpić dotychczasowe grupy robocze.

W skład w/w grupy będzie wchodził co do zasady pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz funkcjonariusz policji. Skład tej grupy będzie mógł być poszerzony o dodatkowe osoby.

Kolejne zmiany przekładają się na realizację Niebieskiej karty. Do wszczęcia oraz realizacji tej procedury będą uprawnione osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-­pomocowej. Ustawa nakreśla katalog przesłanek umożliwiających zakończenie w/w procedury.
Pamiętajmy, że po jej zakończeniu przez okres 9 miesięcy będą musiały być prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową działania o charakterze monitorującym. Ich zadaniem będzie analiza i ocena sytuacji osób uczestniczących w procedurze.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami, jakie niesie nowelizacja.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-przeciwdzialaniu-przemocy-domowej-z-podpisem-prezydenta

Komentarze Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

13 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik pismem z dnia 6.02.2024 r. przesłał do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające z podpisem prezydenta

28 lipca 2023      TAGI:      
Ustawa o świadczeniu wspierającym właśnie doczekała się podpisu prezydenta. Przypomnijmy:...»