Szkolenia         

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po nowelizacjach – szkolenie online

Specustawa i zasady ogólne – dwie ścieżki pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Szkolenie online.

Szanowni Państwo,

wiemy, że w ostatnich dniach Waszym priorytetem stała się pomoc świadczona obywatelom Ukrainy dotkniętych tragedią wojny. Już prawie dwa miliony osób przekroczyło nasze granice, szukając schronienia i godnych warunków życia.

Jeśli mierzycie się z różnymi dylematami w związku z tą nową i nieoczekiwaną sytuacją, zapraszamy do udziału w szkoleniu online prowadzonym przez naszą ekspertkę mec. Sylwię Juźwiak, która jest m. in. redaktorem merytorycznym pisma „Doradca w pomocy społecznej”.

❗Co ważne:

Szkolenie oparte jest o najnowszy stan prawny, zawierający dwie nowelizacje, które zostały w ostatnich dniach wprowadzone do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w obliczu zbrojnej agresji na terytorium tego kraju. W szkoleniu poruszone są nie tylko kwestie uregulowane w tej ustawie, ale także zakres pomocy społecznej oraz świadczeń wynikający z innych przepisów prawnych.

Szczegóły zaplanowanego wydarzenia:

Temat szkolenia:

„Pomoc obywatelom Ukrainy w obliczu zbrojnej agresji na terytorium tego kraju.”
Specustawa i zasady ogólne dwie ścieżki pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Szkolenie online.

Termin:

29.03.2022 r. godz. 11.00-13.30.

Rejestracja na szkolenie:

formularz rejestracyjny

Prowadząca:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Cena:

300 zł brutto. Jest to cena za daną jednostkę pomocy społecznej niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników. Płacą Państwo jedną opłatę za wszystkie zgłoszone osoby.

Uwaga! Na to wydarzenie umożliwiamy również zapisy indywidualne, istnieje możliwość samodzielnego wykupu dostępu do udziału w szkoleniu w atrakcyjnej cenie: 49 zł brutto.

Program szkolenia:

1.Zakres podmiotowy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Katalog działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie Specustawy.
3. Świadczenia z pomocy społecznej – pakiet świadczeń i odrębności proceduralne w stosunku do zasad ogólnych postępowania o przyznanie pomocy.
4. Świadczenia rodzinne – pakiet świadczeń i odrębności proceduralne w stosunku do zasad ogólnych postępowania o przyznanie świadczeń.
5. A co z osobami, których Specustawa nie objęła?

– ochrona międzynarodowa: świadczenia dla uchodźców oraz osób korzystających z ochrony międzynarodowej, organ właściwy do udzielenia pomocy społecznej;
– zgoda na pobyt humanitarny i na pobyt tolerowany: świadczenia oraz organ właściwy do udzielenia pomocy społecznej.

6. Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy – dostęp do rynku pracy.
7. Świadczenia opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy.

Cele szkolenia:

– interpretacja przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) w aspekcie świadczeń z pomocy społecznej i innych świadczeń;
– ugruntowanie wiedzy na temat pomocy społecznej świadczonej cudzoziemcom nie podlegającym tej ustawie
– udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących realizacji zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przewidzianych Specustawą.

Sprawy organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
– merytorycznej: prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień – 2 godz. oraz
warsztatowej: 0,5 godz. zadawania pytań prowadzącemu szkolenie. Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań jest możliwe poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zapraszamy!

Zespół Szkolenia.expert

Izabela Orlikowska
Opiekun Klienta
tel. 690 300 482

 

Komentarze Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po nowelizacjach – szkolenie online (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

KPA w pomocy społecznej. Praktyczne szkolenie online.

Zmiany w prawie pracy 2023. Szkolenie dla jednostek pomocy społecznej. Bezpłatny webinar.

23 lutego 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na webinarium dotyczące wprowadzanych zmian pt. „Zmiany w prawie...»
Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – stres w sytuacji zagrożenia. Szkolenie online z psychologiem.

10 marca 2023      TAGI:         
Bezpieczeństwo pracownika socjalnego, to bardzo istotny i szeroko rozumiany aspekt...»

Standardy ochrony małoletnich. Szkolenie dla jednostek pomocy społecznej. Wzór zarządzenia gratis!

21 maja 2024      TAGI:   
Czy masz już opracowane "Standardy ochrony małoletnich" dla swojej jednostki? Zapraszamy...»
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szkolenie online na żywo.

01 grudnia 2023      TAGI:      
Co zmieni się w świadczeniach rodzinnych w 2024 r.? Szczegółowo tę kwestię omówi...»
bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»