Newsy         

„Rodzina 500+” dla rodziców pracujących za granicą – kontrola NIK

NIK przeprowadziła w 2021 r. kontrole realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Uzyskane wyniki ujawniły, że system zabezpieczenia społecznego w Polsce posiada pewne „mankamenty”.

Jak podkreśla NIK, dochodziło przede wszystkim do przewlekłości postępowań oraz nieterminowego wydawania decyzji administracyjnych w urzędach wojewódzkich. Jednocześnie NIK zwraca uwagę na liczne interpelacje poselskie, interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich, doniesienia medialne, jak również skargi wpływające do NIK wskazujące na słabości systemu świadczeń wychowawczych. W głównej mierze dotyczyły rozbieżności w sposobie rozpatrywania wniosków, opieszałości w prowadzeniu spraw czy braków kadrowych w urzędach.

Większość objętych kontrolą urzędów wojewódzkich zmagała się z dużą liczbą niezałatwionych spraw. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nierozpatrzonych było łącznie aż 61 tys. wniosków, z czego w przypadku prawie 59 tys. spraw urzędy nie podjęły żadnych czynności. Ogromna liczba przejętych spraw sprawiła, że pracownicy kilku urzędów nie byli rzetelnie informowani m.in. o prawach i obowiązkach pracowniczych, zakresach ich zadań. Dochodziło również do sytuacji, że urzędy nie sporządzały opisów stanowisk, robiły to z opóźnieniem albo ich odpowiednio nie dokumentowały.

W wyniku kontroli sformułowano wnioski skierowane do:

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie prac legislacyjnych nad ustawą o pomocy państwa, w celu określenia w jej treści, czy w kwestiach w niej nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Ministra Finansów o zaproponowanie interpretacji obowiązujących przepisów prawnych regulujących sferę sprawozdawczości budżetowej w sposób zapewniający jednolite stosowanie zasad ewidencjonowania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych objętych koordynacją i odpowiedniego wykazywania zdarzeń z tym związanych w sprawozdaniach budżetowych.

Zachęcamy do zapoznania z wynikami kontroli:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/program-rodzina-500-plus.html

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

500+ i ZUS

„Rodzina 500+” – nowelizacja faktem

25 października 2021      TAGI:      
Prezydent podpisał 21 października 2021 r. ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie...»
„Rodzina 500+”

„Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy

08 czerwca 2021      TAGI:         
Z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina...»
Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

31 maja 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa wwychowywaniu...»
„Po pierwsze Rodzina!” - wyniki konkursu

„Po pierwsze Rodzina!” – wyniki konkursu

25 maja 2021      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Po pierwsze...»
„Stabilna praca – silna rodzina”

„Stabilna praca – silna rodzina”

25 października 2021      TAGI:         
Od 21 października można składać wnioski na realizację pilotażowych projektów. Projekty...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące