Newsy         

„Rodzina 500+” dla rodziców pracujących za granicą – kontrola NIK

NIK przeprowadziła w 2021 r. kontrole realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Uzyskane wyniki ujawniły, że system zabezpieczenia społecznego w Polsce posiada pewne „mankamenty”.

Jak podkreśla NIK, dochodziło przede wszystkim do przewlekłości postępowań oraz nieterminowego wydawania decyzji administracyjnych w urzędach wojewódzkich. Jednocześnie NIK zwraca uwagę na liczne interpelacje poselskie, interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich, doniesienia medialne, jak również skargi wpływające do NIK wskazujące na słabości systemu świadczeń wychowawczych. W głównej mierze dotyczyły rozbieżności w sposobie rozpatrywania wniosków, opieszałości w prowadzeniu spraw czy braków kadrowych w urzędach.

Większość objętych kontrolą urzędów wojewódzkich zmagała się z dużą liczbą niezałatwionych spraw. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nierozpatrzonych było łącznie aż 61 tys. wniosków, z czego w przypadku prawie 59 tys. spraw urzędy nie podjęły żadnych czynności. Ogromna liczba przejętych spraw sprawiła, że pracownicy kilku urzędów nie byli rzetelnie informowani m.in. o prawach i obowiązkach pracowniczych, zakresach ich zadań. Dochodziło również do sytuacji, że urzędy nie sporządzały opisów stanowisk, robiły to z opóźnieniem albo ich odpowiednio nie dokumentowały.

W wyniku kontroli sformułowano wnioski skierowane do:

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie prac legislacyjnych nad ustawą o pomocy państwa, w celu określenia w jej treści, czy w kwestiach w niej nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Ministra Finansów o zaproponowanie interpretacji obowiązujących przepisów prawnych regulujących sferę sprawozdawczości budżetowej w sposób zapewniający jednolite stosowanie zasad ewidencjonowania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych objętych koordynacją i odpowiedniego wykazywania zdarzeń z tym związanych w sprawozdaniach budżetowych.

Zachęcamy do zapoznania z wynikami kontroli:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/program-rodzina-500-plus.html

Komentarze „Rodzina 500+” dla rodziców pracujących za granicą – kontrola NIK (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Po pierwsze rodzina

„Po pierwsze Rodzina”

31 stycznia 2023      TAGI:         
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina”, który jest skierowany doorganizacji...»
„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

08 lutego 2024      TAGI:         
Wystartował konkurs dla samorządów „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka...»
„Po pierwsze Rodzina!”

„Po pierwsze Rodzina!” – wyniki

19 kwietnia 2023      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Po pierwsze...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rodzina 800+ – nowy nabór wniosków

30 stycznia 2024      TAGI:         
Lada chwila, bo od 1 lutego, ruszy nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy...»
RPO w obronie rodziców

RPO w obronie rodziców

17 lipca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, dostrzegając problematykę powrotu rodziców powracających...»