Newsy         

Epidemia a funkcjonowanie urzędów

Wystąpienie epidemii covid-19 na terytorium RP wpłynęło na sposób funkcjonowania urzędów, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Odczuwalnym skutkiem było przede wszystkim ograniczenie dostępu do budynków publicznych, jak również konieczność składania korespondencji kierowanej do organów do wystawionych skrzynek podawczych, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, telefonu lub platformy ePUAP.

NIK dokonała kontroli wskazanej płaszczyzny, obnażając wiele jej mankamentów. Epidemia ujawniła konieczność określenia standardów cyfrowych usług publicznych dla administracji samorządowej, propagowania rozwiązań chmurowych oraz koordynacji działań w tym zakresie.

Pojawiła się zatem konieczność prawnego regulowania pracy zdalnej, definiująca ów tryb pracy, wprowadzająca prawa i obowiązki występujące po stronie pracodawcy i pracownika, a nade wszystko sposób rozliczania kosztów zdalnego realizowania zadań.

Kontrola ujawniła, że w połowie przypadków urzędnicy podczas pracy zdalnej korzystali z prywatnych komputerów, ale tylko w jednym z nich uregulowano zasady rozliczania związanych z tym kosztów.

NIK dostrzegła również, że w okresie epidemii zapewnieniem pomocy społecznej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym, a także zagwarantowaniem posiłków dzieciom i młodzieży, zajmowały się przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy domy pomocy społecznej. Jak podkreśliła NIK, nie podejmowały one jednak żadnych dodatkowych starań, by dotrzeć do potrzebujących pomocy, a przez to samorządy mogły nie mieć pełnej informacji o osobach wymagających wsparcia.

W skontrolowanych urzędach, poza rozwiązaniami stosowanymi przed wystąpieniem epidemii COVID-19, uruchomiono również infolinie dla osób objętych kwarantanną domową lub izolacją i dostarczano żywność bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

Jednocześnie, jak podnosi NIK, w okresie epidemii istotnie wzrosło zapotrzebowanie na interwencje przemocy w rodzinie oraz specjalistyczną pomoc dla jej ofiar, choćby z powodu wspólnej izolacji domowej członków rodzin, gdzie dochodziło do zjawiska przemocy.

W tym stanie rzeczy NIK zaleciła organom wykonawczym jst m.in.:

• cyfryzację świadczonych usług publicznych,
• ponowną identyfikację ryzyka, w przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania jednostki, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem NIK oraz argumentacją organu kontrolnego:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25613,vp,28386.pdf

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

16 maja 2022      TAGI:         
Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków...»
Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

16 maja 2022      TAGI:         
Na dzień 18 maja 2022 r. planowana jest konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich iFundacji...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące