Newsy         

Epidemia a funkcjonowanie urzędów

Wystąpienie epidemii covid-19 na terytorium RP wpłynęło na sposób funkcjonowania urzędów, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Odczuwalnym skutkiem było przede wszystkim ograniczenie dostępu do budynków publicznych, jak również konieczność składania korespondencji kierowanej do organów do wystawionych skrzynek podawczych, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, telefonu lub platformy ePUAP.

NIK dokonała kontroli wskazanej płaszczyzny, obnażając wiele jej mankamentów. Epidemia ujawniła konieczność określenia standardów cyfrowych usług publicznych dla administracji samorządowej, propagowania rozwiązań chmurowych oraz koordynacji działań w tym zakresie.

Pojawiła się zatem konieczność prawnego regulowania pracy zdalnej, definiująca ów tryb pracy, wprowadzająca prawa i obowiązki występujące po stronie pracodawcy i pracownika, a nade wszystko sposób rozliczania kosztów zdalnego realizowania zadań.

Kontrola ujawniła, że w połowie przypadków urzędnicy podczas pracy zdalnej korzystali z prywatnych komputerów, ale tylko w jednym z nich uregulowano zasady rozliczania związanych z tym kosztów.

NIK dostrzegła również, że w okresie epidemii zapewnieniem pomocy społecznej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym, a także zagwarantowaniem posiłków dzieciom i młodzieży, zajmowały się przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy domy pomocy społecznej. Jak podkreśliła NIK, nie podejmowały one jednak żadnych dodatkowych starań, by dotrzeć do potrzebujących pomocy, a przez to samorządy mogły nie mieć pełnej informacji o osobach wymagających wsparcia.

W skontrolowanych urzędach, poza rozwiązaniami stosowanymi przed wystąpieniem epidemii COVID-19, uruchomiono również infolinie dla osób objętych kwarantanną domową lub izolacją i dostarczano żywność bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

Jednocześnie, jak podnosi NIK, w okresie epidemii istotnie wzrosło zapotrzebowanie na interwencje przemocy w rodzinie oraz specjalistyczną pomoc dla jej ofiar, choćby z powodu wspólnej izolacji domowej członków rodzin, gdzie dochodziło do zjawiska przemocy.

W tym stanie rzeczy NIK zaleciła organom wykonawczym jst m.in.:

• cyfryzację świadczonych usług publicznych,
• ponowną identyfikację ryzyka, w przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania jednostki, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem NIK oraz argumentacją organu kontrolnego:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25613,vp,28386.pdf

Komentarze Epidemia a funkcjonowanie urzędów (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»