Newsy         

Rehabilitacja 25 plus

Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówek (podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie) o przyznanie środków finansowych na realizację programu Rehabilitacja 25 plus w roku szkolnym 2022/2023.

O dofinansowanie może ubiegać się:

• ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW),
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW),
• szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (SPdP),
• inna placówka edukacyjna, w której realizowany jest obowiązek nauki.

We wskazanym roku szkolnym stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Do wspomnianego wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia, który będzie określał:

• zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
• planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
• propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
• zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Uzyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

• całodzienne usługi opiekuńcze,
• aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową,
• usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
• udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo, prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
• działania aktywizujące zawodowo (w przypadku absolwentów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – SPdP);
• transport;
• pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
• pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w bieżących sprawach życia codziennego;
• wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu;
• wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW), ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (ORW), szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (SPdP) bądź innych placówek edukacyjnych, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu.

Źródło:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-od-dnia-16-maja-2022-r-rusza-nabor-wnioskow-dla-roku-szkolnego-20/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-w-programie-rehabilitacja-25

Komentarze Rehabilitacja 25 plus (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Prawa człowieka w obiektywie

Prawa człowieka w obiektywie

25 września 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje konkurs pod nazwą „Prawa człowieka w obiektywie”,...»
Konferencja Polskie Zdrowie 2.0

Konferencja Polskie Zdrowie 2.0

18 września 2023      TAGI:      
W dniu 18 września w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się konferencja Polskie...»
Oszustwo na dodatek mieszkaniowy….

Oszustwo na dodatek mieszkaniowy

15 września 2023      TAGI:         
CERT Polska prawie każdego dnia informuje o nowych metodach oszustwa. Tym razem oszuści...»
Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

14 września 2023      TAGI:         
W dniu 6.09.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych...»
renia82 » 27 września 2023, 13:23

zgon dłużnika alimentacyjnego

BabaYaga » 27 września 2023, 13:17

Dostęp do platformy ZONE

ops1085 » 27 września 2023, 13:06

Jaka klasyfikacja??