Newsy         

Rehabilitacja 25 plus

Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówek (podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie) o przyznanie środków finansowych na realizację programu Rehabilitacja 25 plus w roku szkolnym 2022/2023.

O dofinansowanie może ubiegać się:

• ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW),
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW),
• szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (SPdP),
• inna placówka edukacyjna, w której realizowany jest obowiązek nauki.

We wskazanym roku szkolnym stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Do wspomnianego wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia, który będzie określał:

• zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
• planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
• propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
• zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Uzyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

• całodzienne usługi opiekuńcze,
• aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową,
• usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
• udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo, prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
• działania aktywizujące zawodowo (w przypadku absolwentów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – SPdP);
• transport;
• pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
• pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w bieżących sprawach życia codziennego;
• wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu;
• wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW), ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (ORW), szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (SPdP) bądź innych placówek edukacyjnych, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu.

Źródło:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-od-dnia-16-maja-2022-r-rusza-nabor-wnioskow-dla-roku-szkolnego-20/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-w-programie-rehabilitacja-25

Komentarze Rehabilitacja 25 plus (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»