Newsy         

Rehabilitacja 25 plus

Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówek (podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie) o przyznanie środków finansowych na realizację programu Rehabilitacja 25 plus w roku szkolnym 2022/2023.

O dofinansowanie może ubiegać się:

• ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW),
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW),
• szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (SPdP),
• inna placówka edukacyjna, w której realizowany jest obowiązek nauki.

We wskazanym roku szkolnym stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Do wspomnianego wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia, który będzie określał:

• zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
• planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
• propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
• zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Uzyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

• całodzienne usługi opiekuńcze,
• aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową,
• usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
• udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo, prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
• działania aktywizujące zawodowo (w przypadku absolwentów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – SPdP);
• transport;
• pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
• pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w bieżących sprawach życia codziennego;
• wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu;
• wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW), ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (ORW), szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (SPdP) bądź innych placówek edukacyjnych, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu.

Źródło:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-od-dnia-16-maja-2022-r-rusza-nabor-wnioskow-dla-roku-szkolnego-20/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-w-programie-rehabilitacja-25

Komentarze Rehabilitacja 25 plus (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Profilaktyka 40 Plus nowa odsłona

Profilaktyka 40 Plus – nowa odsłona

21 czerwca 2022      TAGI:         
Minister Zdrowia zapowiedział nową odsłonę programu „Profilaktyka 40 Plus”....»
Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Przyznanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust....»
Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

20 czerwca 2022      TAGI:      
Rada Ministrów, w związku z wciąż rosnącą ceną paliw stałych, przyjęła projekt...»
„Zdrowe Życie”

„Zdrowe Życie”

17 czerwca 2022      TAGI:         
Ministerstwo zainaugurowało projekt „Zdrowe Życie”, który poświęcony jest profilaktyce...»
O małpiej ospie słów kilka

O małpiej ospie słów kilka

14 czerwca 2022      TAGI:      
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, ospa małpia jest odzwierzęcą chorobą zakaźną,...»