Rehabilitacja 25 plus

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówek (podmiotów... »
ochrona prawna    Karta Dużej Rodziny    działalność prowadzona na zasadach ogólnych    Prawo restrukturyzacyjne    Betlejemskie Światło Pokoju    model wsparcia    korespondencja z pomocą społeczną    oświadczenie o dochodach