Newsy         

NIK o pracy zdalnej w urzędach

Covid-19 skutkował wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie problematyki świadczenia pracy na rzec pracodawcy. Nowe metody organizacji pracy wygenerowały nowe zagrożenia.

W urzędach praca na odległość wymagała zapewnienia pracownikom niezbędnych narzędzi umożliwiających zdalnie wykonywanie zadań, jak również aktualizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem danych.

Jak pokazała kontrola, początkowo skupiono się na zapewnieniu pracownikom dystansu społecznego i ograniczeniu kontaktów między nimi. Wprowadzano system rotacyjny, tak aby poszczególne grupy pracowały na zmianę – jeden dzień w formie stacjonarnej i jeden dzień w formie zdalnej, ale bez dostępu do systemów teleinformatycznych. Praca zdalna urzędników sprowadzała się w istocie do udziału w konferencjach i szkoleniach oraz na opracowywaniu ogólnych dokumentów, bez dostępu do wewnętrznych sieci instytucji.

Jak ustalono w toku kontroli, w 2020 r. w 10 kontrolowanych przez NIK urzędach z inicjatywy pracodawcy zdalnie pracowało niemal 73% zatrudnionych tam osób, na własną prośbę – 9,5%. Natomiast w kolejnym roku w/w proporcje kształtowały się nieco inaczej – 47,5% zatrudnionych pracowało zdalnie na polecenie pracodawcy, a na swój wniosek 12,5%.

Uzyskane wyniki kontroli pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków skierowanych odpowiednio:

Do ministra właściwego do spraw informatyzacji:

Pozyskiwanie od jednostek administracji publicznej informacji o skali wykorzystania systemów teleinformatycznych w pracy zdalnej i o stosowaniu wydanych przez ministra zaleceń i rekomendacji.

Do jednostek administracji publicznej:

Dokonanie przez jednostki administracji publicznej przeglądu regulacji wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa informacji i zmodyfikowanie ich tak, aby nie ograniczały się one wyłącznie do ochrony danych osobowych.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,26209,vp,28990.pdf

Komentarze NIK o pracy zdalnej w urzędach (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy wzór świadectwa pracy

Nowy wzór świadectwa pracy

17 maja 2023      TAGI:      
W dniu 15.05.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

06 grudnia 2022      TAGI:      
Sejm przyjął niedawno nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do polskiego...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»
Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

20 marca 2023      TAGI:         
ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR