Newsy         

Ustawa o dodatku węglowym

Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu pewnej części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Proponowany w ustawie dodatek węglowy ma wspomóc budżety domowe, a w konsekwencji zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego oraz socjalnego.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Termin na złożenie wniosku upływałby 30 listopada 2022 r., z kolei gmina miałaby miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór w/w wniosku zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Przyznanie dodatku nastąpiłoby bez konieczności wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzymałby stosowną informacja o przyznaniu dodatku.

Co niezwykle istotne, projekt zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dodatku-weglowym

Komentarze Ustawa o dodatku węglowym (2)

      5 + 4 = ?    
A co z drewnem ? Posiadam piec kaflowy , używam paliwa stałego w postaci drewna i ponoszę koszty jego zakupu.
DODAŁ: Cedr DNIA 25 lipca 2022 O 13:06
Czyli wokół pieca kilka gospodarstw może być w tym mąż i żona również bo zamieszkują a nie gospodarują(niby :)) razem...
DODAŁ: Groszek DNIA 20 lipca 2022 O 12:57

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Ustawa laptopowa już opublikowana

Ustawa laptopowa już opublikowana

25 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu...»
Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

24 maja 2024      TAGI:   
W dniu 27 maja 2024 r. odbędzie się konferencja online organizowana przez Ministerstwo...»

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

04 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie...»