Newsy         

Ustawa o dodatku węglowym

Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu pewnej części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Proponowany w ustawie dodatek węglowy ma wspomóc budżety domowe, a w konsekwencji zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego oraz socjalnego.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Termin na złożenie wniosku upływałby 30 listopada 2022 r., z kolei gmina miałaby miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór w/w wniosku zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Przyznanie dodatku nastąpiłoby bez konieczności wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzymałby stosowną informacja o przyznaniu dodatku.

Co niezwykle istotne, projekt zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dodatku-weglowym

Komentarze Ustawa o dodatku węglowym (2)

      3 + 5 = ?    
A co z drewnem ? Posiadam piec kaflowy , używam paliwa stałego w postaci drewna i ponoszę koszty jego zakupu.
DODAŁ: Cedr DNIA 25 lipca 2022 O 13:06
Czyli wokół pieca kilka gospodarstw może być w tym mąż i żona również bo zamieszkują a nie gospodarują(niby :)) razem...
DODAŁ: Groszek DNIA 20 lipca 2022 O 12:57

ZOBACZ PODOBNE

Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

15 marca 2022      TAGI:         
W dniu 12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny czeka na podpis prezydenta

W dniu 25 czerwca 2021 r. została przekazana do podpisu prezydenta ustawa z dnia 24czerwca...»
Ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska

07 grudnia 2021      TAGI:         
Rząd przyjął przygotowany przez Ministrów Sprawiedliwości projekt ustawy antylichwiarskiej....»
"Samorząd dla Rodziny” - trwają prace nad ustawą

„Samorząd dla Rodziny” – trwają prace nad ustawą

20 stycznia 2021      TAGI:         
Trwają prace nad projektem ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego...»
mopsikcz » 10 sierpnia 2022, 14:57

stypendia

karola ops » 10 sierpnia 2022, 14:55

upeewnijcie mnie

joannac » 10 sierpnia 2022, 14:55

Dodatek weglowy mnóstwo pytan

Elzbieta40 » 10 sierpnia 2022, 14:55

Metraż - pomocy