Newsy      

Będą zmiany w SIS

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, a także niektórych innych ustaw.

SIS  to baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.

Zmiany pozwalają na wprowadzenie nowych kategorii wpisów danych do SIS.

Nowelizacja pozwoli na:

– wpisy o nieznanych osobach podejrzanych lub poszukiwanych – wprowadzone zostaną odbitki linii papilarnych palców lub odbitki linii papilarnych dłoni, znalezionych na miejscu poważnego przestępstwa lub incydentu terrorystycznego i uznanych za należące do sprawcy;
– wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich, którzy są zagrożeni uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna;
– wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie. Chodzi o małoletnich, którzy mogą stać się ofiarami przestępstw o charakterze terrorystycznym lub wezmą udział w popełnianiu takich przestępstw. Dotyczy to także możliwości ich zwerbowania lub zaciągnięcia do ugrupowań zbrojnych lub zmuszania do aktywnego udziału w działaniach wojennych;
– wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich i osobach pełnoletnich narażonych na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie dla ich własnej ochrony (np. gdy podróż może się wiązać z ryzykiem handlu ludźmi, przymusowego małżeństwa lub przemocą warunkowaną płcią);
– wpisy do celów powrotu – odnotowywane będą decyzje o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w UE.

Docelowo nowelizacja ma pozwolić na dostosowanie prawa polskiego do prawa UE.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udziale-rzeczypospolitej-polskiej-w-systemie-informacyjnym-schengen-oraz-wizowym-systemie-informacyjnym-oraz-niektorych-innych-ustaw

Komentarze Będą zmiany w SIS (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Ważne zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej faktem

21 października 2022      TAGI:      
W dniu 19 października 2022 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu...»
Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie

26 października 2022      TAGI:         
W Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR