Newsy      

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada on m.in. rozszerzenie dotychczasowej definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową.

Nowe zjawiska społeczne, na gruncie których może dochodzić do w.w zjawiska, wymagają zdecydowanego zainteresowania ustawodawcy.

Po nowelizacji przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób, tj. tzw. byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej.

Jednocześnie projektodawca, mając świadomość dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, postanowił zobligować członków zespołu interdyscyplinarnego do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.

Znowelizowane przepisy przewidują nadto, że pracownik socjalny będzie osobą, na której będzie spoczywał głównie ciężar kontaktu i pracy z osobą doznająca przemocy. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz Policji, co, należy zauważyć, stanowi krok w dobrą stronę. Funkcjonariusz jest osobą, która nie tylko posiada szersze kompetencje i uprawnienia od pracownika socjalnego, ale, co ważniejsze, dysponuje „naturalną” siłą autorytetu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wieksza-ochrona-rodzin-przed-przemoca-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej (1)

      2 + 3 = ?    
Brawo i tą ochroną zajmie się przede wszystkim pracownik socjalny.........
DODAŁ: jakis DNIA 25 listopada 2022 O 08:42

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w pieczy zastępczej faktem

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

13 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek...»
Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

09 czerwca 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Zmiany w obowiązku noszenia maseczek

Zmiany w obowiązku noszenia maseczek

20 października 2021      TAGI:      
19 października 2021 r. zmieniają się zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust...»
PMinisterstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

19 września 2022      TAGI:      
Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych...»
Z ponagleniem trudniej

Zaostrzenie kar. Zaproponowano zmiany w Kodeksie karnym

31 maja 2021      TAGI:         
Minister Sprawiedliwości na zwołanej konferencji prasowej zaproponował zmianę wkodeksie...»