Newsy      

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada on m.in. rozszerzenie dotychczasowej definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową.

Nowe zjawiska społeczne, na gruncie których może dochodzić do w.w zjawiska, wymagają zdecydowanego zainteresowania ustawodawcy.

Po nowelizacji przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób, tj. tzw. byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej.

Jednocześnie projektodawca, mając świadomość dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, postanowił zobligować członków zespołu interdyscyplinarnego do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.

Znowelizowane przepisy przewidują nadto, że pracownik socjalny będzie osobą, na której będzie spoczywał głównie ciężar kontaktu i pracy z osobą doznająca przemocy. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz Policji, co, należy zauważyć, stanowi krok w dobrą stronę. Funkcjonariusz jest osobą, która nie tylko posiada szersze kompetencje i uprawnienia od pracownika socjalnego, ale, co ważniejsze, dysponuje „naturalną” siłą autorytetu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wieksza-ochrona-rodzin-przed-przemoca-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej (2)

      5 + 3 = ?    
i po co te zmiany ??? przemoc= policja i to oni powinni je realizować , a pracownik socjalny TYLKO pomagać !!!!!!!!!!!!!!!!!
DODAŁ: dorota DNIA 12 grudnia 2022 O 07:52
Brawo i tą ochroną zajmie się przede wszystkim pracownik socjalny.........
DODAŁ: jakis DNIA 25 listopada 2022 O 08:42

ZOBACZ PODOBNE

Procedura „ Niebieskie Karty” - działania zespołu interdyscyplinarnego i działania grupy diagnostyczno-pomocowej.

Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

05 grudnia 2022      TAGI:      
1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu...»
Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

01 września 2022      TAGI:      
Z dniem 1 września wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»