Newsy         

RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi zastrzeżeniami wobec sposobu wdrażania państwowych programów wsparcia dla osób ogrzewających swoje domy za pomocą węgla, przygotował wystąpienie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w przedmiotowej sprawie.

Jak zwraca uwagę Rzecznik w wystąpieniu, wnioskodawcy, którzy przed 20.09.2022 r. spełniali wszystkie niezbędne wymogi określone w ustawie o dodatku węglowym w brzmieniu wówczas obowiązującym, a których wnioski nie zostały rozpoznane przed wyjściem w życie nowelizacji tejże ustawy, po jej wejściu w życie utracili to prawo, jeżeli dokonali ponownego wpisu albo zgłoszenia do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., w którym dokonali zmian w zakresie rodzaju wskazanych paliw zasilających główne źródła ogrzewania w ich gospodarstwach.

Jak jednoznacznie podkreśla w wystąpieniu, przepisy nowej ustawy pogorszyły sytuację obywateli, pozbawiając ich praw już wcześniej nabytych, co zostało wyraźnie wyrażone w przepisach przejściowych, w których nie przewidziano gwarancji zachowania praw wcześniej nabytych na podstawie ustawy w brzmieniu wcześniej obowiązującym. Rzecznik zwraca uwagę na pewien chaos interpretacyjny, który doprowadza do sytuacji, w której jeżeli po 11 sierpnia 2022 r. obywatel do złożonej wcześniej deklaracji w CEEB doda nowe źródło ogrzewania, np. węglowe, to otrzyma odmowę przyznania dodatku węglowego. Jeżeli natomiast po tym samym terminie złożył deklarację po raz pierwszy ze wskazaniem źródła węglowego, będzie kwalifikowany do wsparcia.

W ocenie RPO kolejna nowelizacja ustawy, wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nastręcza kolejnych wątpliwości w zakresie interpretowania jej zapisów w kontekście intencji ustawodawcy.

Rzecznik w swoim wystąpieniu zdaje się wyrażać głęboką nadzieję nad dalszą pracą nad ustawą o dodatku węglowym w celu wyeliminowania sygnalizowanych wątpliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wystąpienia RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-12/Do_MKiS_wegiel_dodatek_14.12.2022.pdf

Komentarze RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konsultacje projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci

Konsultacje projektu w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci

11 grudnia 2023      TAGI:         
Jeszcze tylko do 12 grudnia trwają konsultacje projektu rozporządzenia Parlamentu...»

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

04 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie...»
Dodatek węglowy a samowola budowlana

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

20 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 18.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
“Asystent dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem”

Nowy rozporządzenie w sprawie kontroli

04 lipca 2023      TAGI:         
W dniu 21 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Wzór umowy w sprawie przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę

Wzór umowy w sprawie przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę

02 sierpnia 2023      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wzoru...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC