Newsy         

RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi zastrzeżeniami wobec sposobu wdrażania państwowych programów wsparcia dla osób ogrzewających swoje domy za pomocą węgla, przygotował wystąpienie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w przedmiotowej sprawie.

Jak zwraca uwagę rzecznik w wystąpieniu, wnioskodawcy, którzy przed 20.09.2022 r. spełniali wszystkie niezbędne wymogi określone w ustawie o dodatku węglowym w brzmieniu wówczas obowiązującym, a których wnioski nie zostały rozpoznane przed wyjściem w życie nowelizacji tejże ustawy, po jej wejściu w życie utracili to prawo, jeżeli dokonali ponownego wpisu albo zgłoszenia do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., w którym dokonali zmian w zakresie rodzaju wskazanych paliw zasilających główne źródła ogrzewania w ich gospodarstwach.

Jak jednoznacznie podkreśla w wystąpieniu, przepisy nowej ustawy pogorszyły sytuację obywateli, pozbawiając ich praw już wcześniej nabytych, co zostało wyraźnie wyrażone w przepisach przejściowych, w których nie przewidziano gwarancji zachowania praw wcześniej nabytych na podstawie ustawy w brzmieniu wcześniej obowiązującym. Rzecznik zwraca uwagę na pewien chaos interpretacyjny, który doprowadza do sytuacji, w której jeżeli po 11 sierpnia 2022 r. obywatel do złożonej wcześniej deklaracji w CEEB doda nowe źródło ogrzewania, np. węglowe, to otrzyma odmowę przyznania dodatku węglowego. Jeżeli natomiast po tym samym terminie złożył deklarację po raz pierwszy ze wskazaniem źródła węglowego, będzie kwalifikowany do wsparcia.

W ocenie RPO kolejna nowelizacja ustawy, wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nastręcza kolejnych wątpliwości w zakresie interpretowania jej zapisów w kontekście intencji ustawodawcy.

Rzecznik w swoim wystąpieniu zdaje się wyrażać głęboką nadzieję nad dalszą pracą nad ustawą o dodatku węglowym w celu wyeliminowania sygnalizowanych wątpliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wystąpienia RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-12/Do_MKiS_wegiel_dodatek_14.12.2022.pdf

Komentarze RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

20 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 18.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
RPO interweniuje w sprawie podwyżek energii elektrycznej

RPO interweniuje w sprawie podwyżek energii elektrycznej

23 sierpnia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony pismami wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni...»
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

27 października 2022      TAGI:         
W dniu 26.10.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Wzór wniosku w sprawie dodatku węglowego nareszcie opublikowany

23 sierpnia 2022      TAGI:         
W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Ustawa o dodatku węglowym

20 lipca 2022      TAGI:         
Rząd rozpoczął pracę nad ustawą o dodatku węglowym. Projektowana ustawa ma nacelu...»