Szkolenia         

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video

Zapraszamy do udziału w szkoleniu video „Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych”, prowadzonym przez Dawida Cisło.

Cena szkolenia

349 zł brutto

Cena obejmuje:
• 7-dniowy dostęp do nagrania
• Możliwość konsultacji z prelegentem do 7 dni po szkoleniu
• Autorskie materiały szkoleniowe, w tym 24 załączniki elektroniczne edytowalne
• Certyfikat uczestnictwa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowej odsłony wsparcia rządowego odbiorców paliw gazowych – „refundacja podatku VAT”. Pracownicy gmin i wyznaczonych jednostek budżetowych rozpoczną realizację nowego zadania, chociaż powiązanego z wypłacanym już dodatkiem węglowym, dodatkiem dla niektórych źródeł ogrzewania czy dodatkiem elektrycznym jako kontynuację wsparcia do źródeł ciepła.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadanie, tj. przyjmującym wnioski i je rozpatrującym czy weryfikującym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania, tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w zakresie bezpośrednich czynności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Rozważymy wspólnie zakres weryfikacji wnioskodawców i umocowanie prawne w tym zakresie. Omówimy formy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę.

Plan szkolenia

Moduł I – Przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych, zwanego dalej „refundacją podatku VAT”, oraz właściwość organów w tych sprawach

1. Dla jakich gospodarstw domowych ustawodawca przewidział wsparcie finansowe w formie refundacji podatku VAT? Partnerstwo lokalne.
2. Komu przysługuje dodatek? – Kto może być wnioskodawcą?
3. Jakie źródło ciepła gospodarstw domowych ustawodawca wskazał jako uprawniające do wnioskowania o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych?
4. Jakie dodatkowe wymogi wnioskodawca musi spełnić.
5. Czy gminy będą zobowiązane do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku?
6. Kryterium dochodowe ograniczy liczbę osób uprawnionych do wsparcia.
7. Czy dodatek będzie uzależniony od zakupu paliwa?
8. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – omówienie krok po kroku poszczególnych pozycji.
9. W jakiej formie można składać wnioski o wypłatę dodatku?
10. Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych – różne kwoty dodatku.

11. Tryb przyznawania oraz termin i miejsce składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych. Właściwość organów przyznających dodatek.
12. Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na realizatorze zadania?
13. Termin wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
14. Komu nie przysługuje refundacja dla gospodarstw domowych – wyłączenia.
15. Forma postępowania administracyjnego w zakresie przyznania wsparcia.
16. Refundacja – zwolniona czy opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
17. Czy pracownicy socjalni będą zaliczać do dochodu rodziny kwoty refundacji?
18. Co z egzekucją refundacji?
19. Refundacja a inne dodatki?
20. Źródło finansowania dodatku – czy finansowanie będzie pochodziło z dotacji czy ze środków jednego z Państwowych Funduszy Celowych?

MODUŁ II  – Część finansowa

1. Źródło finansowania „refundacji podatku VAT” dla gospodarstw domowych, tzw. „dodatek gazowy”.
2. Terminy, forma i sposób wnioskowania o środki dla gminy na wypłatę „dodatku gazowego”.
3. Klasyfikacja budżetowa otrzymanych środków na wypłatę „dodatku gazowego”.
4. Podstawa i forma prawna wprowadzania środków do budżetu.
5. Koszty obsługi zadania – wysokość i sposób obliczania.
6. Rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadania – termin i zakres sprawozdawczy.
7. Współpraca z wojewodą w zakresie przepływów finansowych.
8.  Terminy przekazywania informacji o niewykorzystanych środkach w każdym miesiącu realizacji zadania.

Szczegółowy program szkolenia:

https://jazwinska-szkolenia.pl/sklep/dodatek-gazowy-dla-gospodarstw-domowych-czyli-refundacja-podatku-vat/

Prowadzący:

Cz. I merytoryczna
Dawid Cisło – Specjalista w zakresie polityki społecznej, praktyk, kierownik działu świadczeń rodzinnych.

Cz. II finansowa
Małgorzata Jaźwińska – Ekonomista, praktyk z 25-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Zapraszamy do kontaktu:
Monika Szczepanik
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

 

Komentarze Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. Wymóg ustawowy. Szkolenie online.

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ze statystyk policyjnych wynika, że w ostatnich dwóch latach zostało zgłoszonych...»
Pedagogizacja rodziców w zakresie sposobów wzmacniania samoregulacji dziecka w wieku przedszkolnym

Sposoby wzmacniania samoregulacji dziecka w wieku przedszkolnym. Szkolenie online

18 marca 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi prof. Izabela Krasiejko....»
Metody wzmacniania więzi w rodzinie z dzieckiem w wieku szkoły podstawowej

Jak wzmacniać więzi w rodzinie z dzieckiem w wieku szkoły podstawowej? Szkolenie online.

16 kwietnia 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego prof. Izabela Krasiejko...»
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

09 kwietnia 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online "Pierwsza pomoc przedmedyczna", które nażywo...»
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szkolenie online na żywo.

01 grudnia 2023      TAGI:      
Co zmieni się w świadczeniach rodzinnych w 2024 r.? Szczegółowo tę kwestię omówi...»