Szkolenia         

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video

Zapraszamy do udziału w szkoleniu video „Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych”, prowadzonym przez Dawida Cisło.

Cena szkolenia

349 zł brutto

Cena obejmuje:
• 7-dniowy dostęp do nagrania
• Możliwość konsultacji z prelegentem do 7 dni po szkoleniu
• Autorskie materiały szkoleniowe, w tym 24 załączniki elektroniczne edytowalne
• Certyfikat uczestnictwa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowej odsłony wsparcia rządowego odbiorców paliw gazowych – „refundacja podatku VAT”. Pracownicy gmin i wyznaczonych jednostek budżetowych rozpoczną realizację nowego zadania, chociaż powiązanego z wypłacanym już dodatkiem węglowym, dodatkiem dla niektórych źródeł ogrzewania czy dodatkiem elektrycznym jako kontynuację wsparcia do źródeł ciepła.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadanie, tj. przyjmującym wnioski i je rozpatrującym czy weryfikującym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania, tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w zakresie bezpośrednich czynności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Rozważymy wspólnie zakres weryfikacji wnioskodawców i umocowanie prawne w tym zakresie. Omówimy formy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę.

Plan szkolenia

Moduł I – Przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych, zwanego dalej „refundacją podatku VAT”, oraz właściwość organów w tych sprawach

1. Dla jakich gospodarstw domowych ustawodawca przewidział wsparcie finansowe w formie refundacji podatku VAT? Partnerstwo lokalne.
2. Komu przysługuje dodatek? – Kto może być wnioskodawcą?
3. Jakie źródło ciepła gospodarstw domowych ustawodawca wskazał jako uprawniające do wnioskowania o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych?
4. Jakie dodatkowe wymogi wnioskodawca musi spełnić.
5. Czy gminy będą zobowiązane do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku?
6. Kryterium dochodowe ograniczy liczbę osób uprawnionych do wsparcia.
7. Czy dodatek będzie uzależniony od zakupu paliwa?
8. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – omówienie krok po kroku poszczególnych pozycji.
9. W jakiej formie można składać wnioski o wypłatę dodatku?
10. Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych – różne kwoty dodatku.

11. Tryb przyznawania oraz termin i miejsce składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych. Właściwość organów przyznających dodatek.
12. Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na realizatorze zadania?
13. Termin wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
14. Komu nie przysługuje refundacja dla gospodarstw domowych – wyłączenia.
15. Forma postępowania administracyjnego w zakresie przyznania wsparcia.
16. Refundacja – zwolniona czy opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
17. Czy pracownicy socjalni będą zaliczać do dochodu rodziny kwoty refundacji?
18. Co z egzekucją refundacji?
19. Refundacja a inne dodatki?
20. Źródło finansowania dodatku – czy finansowanie będzie pochodziło z dotacji czy ze środków jednego z Państwowych Funduszy Celowych?

MODUŁ II  – Część finansowa

1. Źródło finansowania „refundacji podatku VAT” dla gospodarstw domowych, tzw. „dodatek gazowy”.
2. Terminy, forma i sposób wnioskowania o środki dla gminy na wypłatę „dodatku gazowego”.
3. Klasyfikacja budżetowa otrzymanych środków na wypłatę „dodatku gazowego”.
4. Podstawa i forma prawna wprowadzania środków do budżetu.
5. Koszty obsługi zadania – wysokość i sposób obliczania.
6. Rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadania – termin i zakres sprawozdawczy.
7. Współpraca z wojewodą w zakresie przepływów finansowych.
8.  Terminy przekazywania informacji o niewykorzystanych środkach w każdym miesiącu realizacji zadania.

Szczegółowy program szkolenia:

https://jazwinska-szkolenia.pl/sklep/dodatek-gazowy-dla-gospodarstw-domowych-czyli-refundacja-podatku-vat/

Prowadzący:

Cz. I merytoryczna
Dawid Cisło – Specjalista w zakresie polityki społecznej, praktyk, kierownik działu świadczeń rodzinnych.

Cz. II finansowa
Małgorzata Jaźwińska – Ekonomista, praktyk z 25-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Zapraszamy do kontaktu:
Monika Szczepanik
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

 

Komentarze Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

webinar_dodatek_grzewczy

Dodatek grzewczy 2022 r. – bezpłatne szkolenie online

13 września 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen energii, w tym kosztów gazu i peletu, wprowadzono kolejne...»
Piecza zastępcza. Praca z rodziną bilogiczną

Piecza zastępcza. Praca z rodziną biologiczną. Szkolenie online.

13 września 2022      TAGI:      
🤝Współpraca PCPR i OPS przy odbiorze dzieci z rodziny biologicznej oraz wspólne...»
Najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej w 2023 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej w 2023 r. Szkolenie online.

09 stycznia 2023      TAGI:      
Początek roku 2023 przyniesie kilka zasadniczych zmian w ustawie o pomocy społecznej....»
Rejestr umów powyżej 500 zł – szkolenie

Rejestr umów powyżej 500 zł – bezpłatne szkolenie

30 marca 2022      TAGI:         
6 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Rejestr...»
Dodatek elektryczny i refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - dodatek gazowy

Dodatek elektryczny i refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – dodatek gazowy. Szkolenie online + wzory dokumentów. PRZEDSPRZEDAŻ -20%.

21 grudnia 2022      TAGI:         
W dniu 15 grudnia 2022 r. sejm przyjął ostateczny tekst ustawy o szczególnej ochronie...»