Newsy      

„MALUCH+” 2022-2029

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.

Wnioski można składać do 19 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59  jedynie w formie elektronicznej, jednocześnie wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:

– w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,
– w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

Adresatami programu są:

a) jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki dla dzieci do lat 3, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych,
b) podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, tj.:
– osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące
z pracodawcami,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy
i współpracujące z nimi podmioty,
– instytucje publiczne oraz współpracujące z nimi podmioty,
prowadzące lub zamierzające prowadzić w latach 2023–2029 instytucje opieki
dla dzieci w wieku do lat 3,

którzy nie są wykluczeni z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535
z późn. zm.)

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowo utworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

Wyniki w/w naboru zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029

Komentarze „MALUCH+” 2022-2029 (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»
webinar_dodatek_elektryczny

Dodatek elektryczny 2022 r. – bezpłatne szkolenie online

14 października 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen energii planowane jest wprowadzenie tzw. dodatku elektrycznego....»
Maluch+ nowa edycja

Maluch+ nowa edycja

26 października 2023      TAGI:      
Wciąż trwa druga tura naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na utworzenie miejsc...»
Maseczki zostaną nieco dłużej

Co z maseczkami od 28 marca 2022 r.

28 marca 2022      TAGI:         
W dniu 25 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»
Maluch+ rusza nabór

Maluch+ – rusza nabór

14 lipca 2023      TAGI:      
Startuje ciągły nabór wniosków do programu Maluch+. Teraz wnioski będzie można...»
Zaniepokojony » 29 listopada 2023, 22:27

SKO

evelinaa94 » 29 listopada 2023, 15:54

Faktury

BeataG13 » 29 listopada 2023, 15:53

Asystent rodziny 2023