Newsy      

Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków

Osoby posiadające trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek rodziny takiej osoby czy też osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą mogą aplikować o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się.

Są jednak pewne wyłączenia. Aplikować nie może ten, kto nie spełnia warunków uczestnictwa oraz ten, kto ma zaległe zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie może wynieść odpowiednio, w przypadku

• osoby, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
• członka rodziny takiej osoby oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Wniosek można złożyć w jednej z form:

• w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) lub
• w postaci elektronicznej (opatrzony podpisem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).

Od 1 kwietnia 2023 roku wniosek online można w systemie iPFRON+. Wnioski należy złożyć do właściwego miejscowo oddziału PFRON.

Źródło:

portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/dofinansowanie-do-szkolenia-z-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie/

Komentarze Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

20 marca 2023      TAGI:         
ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały...»

Dokumentacja środków trwałych (bezpłatne szkolenie)

22 marca 2024      TAGI:      
Środki trwałe stanowią niebagatelną pozycję w majątku instytucji publicznych,...»
Spójność środków organizacyjnych i technicznych a RODO

Spójność środków organizacyjnych i technicznych a RODO

24 lutego 2023      TAGI:      
Realizacja postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia...»
bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
Bon energetyczny

Bon energetyczny

14 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad ograniczeniem wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Jak...»