Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Zapraszamy kadrę kierowniczą i zarządzającą instytucji pomocy społecznej z regionów i dużych miast (m.in. z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej) do rekrutacji na nowe, bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych realizowane przez Uczelnię Korczaka w ramach projektu pn. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania.

Celem studiów jest właściwe przygotowanie kadr pomocy społecznej do dużych zmian systemowych związanych z deinstytucjonalizacją i rozwojem usług środowiskowych. Studia realizowane będą według innowacyjnego programu nauczania uwzględniającego zagraniczne doświadczenia zarządzania usługami społecznymi, który jest odpowiedzią na aktualne wyzwania polskiego sektora pomocy społecznej.

Forma i czas trwania studiów:

Studia będą mieć charakter hybrydowy – zajęcia zdalne realizowane będą z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Zajęcia stacjonarne odbędą się na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka, przy ul. Urbanistów 3 w Warszawie. W ramach programu studiów odbędzie się 17 dwudniowych zjazdów, w tym 8 zjazdów zdalnych i 9 zjazdów stacjonarnych. Pierwszy zjazd odbędzie się jeszcze w marcu. Studia zakończą się w grudniu 2023 r.
Słuchaczom studiów gwarantujemy zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenie NNW podczas zjazdów stacjonarnych wraz z pokryciem kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego.

Do kogo skierowane są studia?

Studia skierowane są do kadry kierowniczej i zarządzającej sektora pomocy społecznej:
• Grupa I. Kadra kierownicza i zarządzająca w regionach i dużych miastach (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)
• Grupa II. Kadra kierownicza i zarządzająca w instytucjach pomocy i integracji społecznej na innych niż regionalnych poziomach i wielkomiejskich strukturach organizacyjnych niebędących DPS-ami (BRAK MIEJSC)
• Grupa III. Kadra kierownicza w Domach Pomocy Społecznej (BRAK MIEJSC)

Zapisy na studia

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected]. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 573 337 651.

Nabór na studia trwa tylko do 16 marca!

Formularz zgłoszeniowy na studia >

Komentarze Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
Prawidłowa ewidencja majątku kluczem do sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji

Prawidłowa ewidencja majątku kluczem do sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji (bezpłatne szkolenie online)

22 czerwca 2023      TAGI:         
Ostatni kwartał roku to czas, który wiele organizacji poświęca na przeprowadzenie...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka

Dla kogo Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka?

19 października 2023      TAGI:      
Wdrażanie i rozwój usług społecznych na poziomie samorządów gminnych i powiatowych...»
Ostatnie chwile na wykorzystanie bonu turystycznego

Ostatnie chwile na wykorzystanie bonu turystycznego

20 marca 2023      TAGI:         
Idea bonu turystycznego zrodziła się w czasie trwania pandemii COVID-19. Miał ondocelowo...»